Mieszkanie na Start – dopłaty do kredytów od 2024

 

Mieszkanie na Start, Kredyt na StartPrawdopodobnie w II kwartale 2024 roku ruszy nowy program wsparcia dla osób nabywających pierwsze mieszkanie za kredyt hipoteczny – „Mieszkanie na Start”. Ma on zastąpić bardzo popularny program „Pierwsze Mieszkanie”, który na skutek wyczerpania się środków w zasadzie zakończył się 02.01.2023. W ramach nowego programu będzie można wnioskować o „Kredyt na Start”, który będzie kredytem hipotecznym o niższym oprocentowaniu.

 

Mieszkanie na Start – kształt programu

 

Ogólne założenia programu „Mieszkanie na Start”, które znane są dzisiaj są podobne do poprzedniego programu („Pierwsze Mieszkanie” – „Bezpieczny Kredyt 2%). „Kredyty na Start”, które będą oferowane w ramach nowego programu mają mieć również preferencyjne, dużo niższe, oprocentowanie niż standardowy kredyt hipoteczny dzięki dopłatom do odsetek. Realne oprocentowanie ma wynieść od 1,5% do nawet 0% w skali roku!

 

Dopłaty mają być przez pierwsze 10 lat spłaty, a wysokość kredytu objęta preferencyjnym oprocentowaniem ma być uzależniona od ilości osób w gospodarstwie, które będą korzystały z programu „Mieszkanie na Start”:

 

 • dla gospodarstwa domowego 1-osobowego200.000zł
 • dla gospodarstwa domowego 2-osobowego400.000zł
 • dla gospodarstwa domowego 3-osobowego450.000zł
 • dla gospodarstwa domowego 4-osobowego500.000zł
 • dla gospodarstwa domowego 5-osobowego600.000zł

 

Możliwe ma być objęcie również części kredytu niższym oprocentowaniem. W przypadku zaciągnięcia np. kredytu przez tzw. singla (gospodarstwo 1 – osobowe) w kwocie 400.000zł połowa tej kwoty (200.000zł) byłaby wówczas objęta dopłatami, a druga połowa byłaby na warunkach zwykłego kredytu hipotecznego (standardowe oprocentowanie).

 

Powyższe limity kwotowe dla poszczególnych gospodarstw domowych mają być ponadto większe w przypadku nabycia nieruchomości w większych miastach będących na prawach powiatu będącego stolicą województwa. Jeśli ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego położonego w tej lokalizacji będzie  co najmniej 15% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju, podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10% (np. zamiast 400.000zł kwota 440.000zł w przypadku gospodarstwa 2-osobowego). Natomiast w miastach gdzie wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego będzie wyższa o co najmniej 30% maksymalne kwoty bazowe będą wyższe o 20% (np. zamiast 400.000zł kwota 480.000zł w przypadku gospodarstwa 2-osobowego).

 

Dopłaty do rat kredytu mają być przez pierwsze 10 lat, a ich wysokość ponownie ma być zróżnicowana w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. Po uwzględnieniu dopłat oprocentowanie kredytu ma wyglądać następująco:

 • 1,5% dla gospodarstwa domowego 1-osobowego oraz 2-osobowego
 • 1% dla gospodarstwa domowego 3-osobowego
 • 0,5% dla gospodarstwa domowego 4-osobowego
 • 0% dla gospodarstwa domowego 5-osobowego oraz w przypadku kredytu udzielanego jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. 

Mieszkanie na Start – kryteria programu

 

Podstawowym warunkiem skorzystania z programu „Mieszkanie na Start” będzie nieposiadanie nieruchomości mieszkalnej na własność aktualnie oraz w przeszłości. Program będzie adresowany dla osób nabywających pierwszą nieruchomość. Istotną zmianą w stosunku do poprzedniego programu jest limit dochodowy, którego wysokość również będzie uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym:

 • 10.000zł brutto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 18.000zł brutto miesięcznie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego
 • 23.000zł brutto miesięcznie dla trzyosobowego gospodarstwa domowego
 • 28.000zł brutto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego
 • 33.000zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego

 

Według aktualnych informacji przekroczenie powyższych limitów nie ma oznaczać wykluczenia z programu. W takim przypadku dopłaty zostaną odpowiednio pomniejszane. Za każdą złotówkę przekroczonego limitu dopłaty mają być pomniejszane o poniższe wartości:

 

 • gospodarstwo jednoosobowe dopłata pomniejszana będzie o 50 groszy
 • gospodarstwo dwuosobowe lub większe o 25 groszy

 

Poniżej pozostałe znane do tej pory warunki, które będzie trzeba spełnić aby móc skorzystać z „Mieszkanie na Start” i aby móc zaciągnąć „Kredyt na Start”:

 

 • limit wiekowy dla tzw. singli (gospodarstwo 1 osobowe) –  35 lat, w przypadku osób, które mają co najmniej jedno dziecko bez limitu wieku
 • dla osób, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (wyjątkiem jest posiadany udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny).
 • z powyższego warunku (brak nieruchomości) mają być zwolnione osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci

 

Program ma trwać do końca 2025 roku. Budżet planowy na rok 2024 ma wynosić 500.000.000zł.

 

 

Zapraszamy do śledzenia strony na bieżąco. Jak tylko zostaną opublikowane nowe informacje zostaną one opublikowane. Osoby, które chcą skorzystać z programu zapraszamy do wcześniejszej bezpłatnej konsultacji kredytowej. Nasi eksperci bezpłatnie sprawdzą wcześniej możliwości kredytowania (zdolność kredytową) oraz ewentualnie podpowiedzą jak można zwiększyć szansę otrzymania „Kredyt na Start”. Działamy w całej Polsce, możliwe również konsultacje online.

 

Zapraszamy również do wstępnego przeliczenia rat Kredytów na Start na naszym kalkulatorze. Nie jest znany jeszcze ostateczny kształt programu Mieszkanie na Start, więc jest to jedynie symulacja na podstawie naszych założeń.

 

Poniżej aktualne informacje na temat programu Mieszkanie na Start:

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin