Mieszkanie na Start – dopłaty do kredytów od 2024

 

Mieszkanie na Start, Kredyt na Start

Prawdopodobnie w II połowie 2024 roku ruszy nowy program wsparcia dla osób nabywających pierwsze mieszkanie za kredyt hipoteczny – Mieszkanie #naStart”. Ma on zastąpić bardzo popularny program „Pierwsze Mieszkanie”, który na skutek wyczerpania się środków w zasadzie zakończył się 02.01.2024. W ramach nowego programu będzie można wnioskować o „Kredyt #naStart”, który będzie kredytem hipotecznym o niższym oprocentowaniu.

 

Mieszkanie #naStart – kształt programu

 

Ogólne założenia programu mieszkaniowego #naStart, które znane są dzisiaj są podobne do poprzedniego programu („Pierwsze Mieszkanie” – „Bezpieczny Kredyt 2%). „Kredyty na Start”, które będą oferowane w ramach nowego programu mają mieć również preferencyjne, dużo niższe, oprocentowanie niż standardowy kredyt hipoteczny dzięki dopłatom do odsetek. Realne oprocentowanie ma wynieść od 1,5% do nawet 0% w skali roku!

 

Dopłaty mają być przez pierwsze 10 lat spłaty, a wysokość kredytu objęta preferencyjnym oprocentowaniem ma być uzależniona od ilości osób w gospodarstwie, które będą korzystały z programu „Mieszkanie na Start”:

 

 • dla gospodarstwa domowego 1-osobowego200.000zł
 • dla gospodarstwa domowego 2-osobowego400.000zł
 • dla gospodarstwa domowego 3-osobowego450.000zł
 • dla gospodarstwa domowego 4-osobowego500.000zł
 • dla gospodarstwa domowego 5-osobowego600.000zł

 

Możliwe ma być dobranie brakującej kwoty kredytem z wyższym oprocentowaniem. W przypadku zaciągnięcia np. kredytu przez tzw. singla (gospodarstwo 1 – osobowe) w kwocie 400.000zł połowa tej kwoty (200.000zł) byłaby wówczas objęta dopłatami, a druga połowa byłaby na warunkach zwykłego kredytu hipotecznego (standardowe oprocentowanie). Analogicznie np. gospodarstwo 2 osobowe chcące zaciągnąć kredyt na kwotę 550.000zł kwotę 400.000zł miałoby dopłatami, a pozostała kwota 150.000zł byłaby oprocentowana jak standardowy kredyt. Jest to spora różnica w stosunku do Programu Pierwsze Mieszkanie i Bezpiecznego Kredytu gdzie nie było takiej możliwości przez co przedmiotem kredytu nie mogły być droższe nieruchomości.

 

Powyższe limity kwotowe dla poszczególnych gospodarstw domowych mają być ponadto większe w przypadku nabycia nieruchomości w większych miastach będących na prawach powiatu będącego stolicą województwa. Jeśli ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego położonego w tej lokalizacji będzie  co najmniej 15% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju, podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10% (np. zamiast 400.000zł kwota 440.000zł w przypadku gospodarstwa 2-osobowego). Natomiast w miastach gdzie wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego będzie wyższa o co najmniej 30% maksymalne kwoty bazowe będą wyższe o 20% (np. zamiast 400.000zł kwota 480.000zł w przypadku gospodarstwa 2-osobowego). Aktualnie limity większe są o 10% dla miast Gdańsk, Kraków, Wrocław oraz Poznań, a jedynym miastem gdzie są one wyższe o 20% jest Warszawa.

 

Dopłaty do rat kredytu mają być przez pierwsze 10 lat, a ich wysokość ma być zróżnicowana w zależności od ilości dzieci w gospodarstwie domowym. Po uwzględnieniu dopłat oprocentowanie kredytu ma wyglądać następująco:

 • 1,5% dla gospodarstwa domowego bez dzieci
 • 1% dla gospodarstwa domowego z 1 dzieckiem
 • 0,5% dla gospodarstwa domowego 2 dzieci
 • 0% dla gospodarstwa domowego z 5 dzieci lub więcej oraz w przypadku kredytu udzielanego jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.


W przypadku dobrania kwoty ponad ustawowy limit dla kredytów z dopłatami oprocentowanie będzie odpowiednio wyższe.

 

Mieszkanie #naStart – kryteria programu

 

Podstawowym warunkiem skorzystania z programu #naStart będzie nieposiadanie nieruchomości mieszkalnej na własność aktualnie oraz w przeszłości. Program będzie adresowany dla osób nabywających pierwszą nieruchomość. Istotną zmianą w stosunku do poprzedniego programu jest limit dochodowy, którego wysokość również będzie uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym:

 • 7.000zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 13.000zł netto miesięcznie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego
 • 16.000zł netto miesięcznie dla trzyosobowego gospodarstwa domowego
 • 19.500zł netto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego
 • 23.000zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego

 

Według aktualnych informacji przekroczenie repowyższych limitów nie ma oznaczać wykluczenia z programu. W takim przypadku dopłaty zostaną odpowiednio pomniejszane. Za każdą złotówkę przekroczonego limitu dopłaty mają być pomniejszane o poniższe wartości:

 

 • gospodarstwo jednoosobowe dopłata pomniejszana będzie o 50 groszy
 • gospodarstwo dwuosobowe lub większe o 25 groszy

 

Dodatkowym limitem, którego nie było we wcześniejszym programie jest limit metraży nabywanej nieruchomości:

 

 • dla gospodarstwa domowego 1-osobowego – 50m2
 • dla gospodarstwa domowego 2-osobowego – 75m2
 • dla gospodarstwa domowego 3-osobowego – 100m2
 • dla gospodarstwa domowego 4-osobowego – 125m2
 • dla gospodarstwa domowego 5-osobowego i większego – 150m2

 

Identycznie jak w przypadku limitu dochodowego przekroczenie powyższych metraży spowoduje obniżenie dopłat, a nie brak możliwości skorzystania z programu w ogóle. Ponadto co ważne powyższe limity metrażowe nie dotyczą budowy domu!

 

Poniżej pozostałe znane do tej pory warunki, które będzie trzeba spełnić aby móc skorzystać z „Mieszkanie na Start” i aby móc zaciągnąć „Kredyt na Start”:

 

 • limit wiekowy dla tzw. singli (gospodarstwo 1 osobowe) –  35 lat, w przypadku osób, które mają co najmniej jedno dziecko bez limitu wieku
 • dla osób, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (wyjątkiem jest posiadany udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny).
 • z powyższego warunku (brak nieruchomości) mają być zwolnione osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci

 

Program ma trwać do końca 2025 roku. Budżet planowy na rok 2024 ma wynosić 500.000.000zł.

 

Kredyt #naStart – cele kredytu

 

Kredyt na Start może być udzielony na jeden z poniższych celów:

 

 • budowa domu jednorodzinnego oraz również jego wykończenie, a także nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu
 • nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz również jego wykończeniem (zarówno na rynku wtórnym i pierwotnym)
 • realizację inwestycji mieszkaniowej w formule kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym stanowiących wkład budowlany, z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.

 

Nie ma możliwości skredytowania np. zakupu samej działki oraz zaciągnięcie kredytu #naStart wyłącznie na remont lub wykończenie. Wówczas należy wnioskować o zwykły kredyt hipoteczny.

 

Gwarancja Wkładu własnego

 

 

Zgodnie z projektem ustawy dla mieszkania #naStart podobnie jak przy Bezpiecznym Kredycie transakcję będzie można objąć gwarancją. Jest to kolejny bardzo duży atut programu. Jedną z barier utrudniających zaciągnięcie zwykłego kredytu hipotecznego jest bowiem konieczność finansowania części transakcji ze środków własnych (wkład własny). Gwarancją w Kredycie na Start ma być objęte maksymalnie 20% transakcji, ale nie więcej jak 100.000zł. Jednorazowo opłata za gwarancją ma wynosić jedynie 1% (liczone od kwoty gwarancji, nie od całości kredytu)

 

 

 

Podsumowując powyższe założenia oraz kryteria programu o ile nie zostaną zmienione spowodują, że program mieszkanie #na Start oraz Kredyt na Start będzie dużo bardziej elastyczny niż Bezpieczny Kredyt. Zdarzało się w poprzednim programie, że wiele transakcji ze względu głównie na wymogi odnośnie wkładu własnego oraz maksymalnej kwoty nie mogły być objęte wsparciem.

 

Zapraszamy do śledzenia strony na bieżąco. Jak tylko zostaną opublikowane nowe informacje zostaną one opublikowane. Osoby, które chcą skorzystać z programu zapraszamy do wcześniejszej bezpłatnej konsultacji kredytowej. Nasi eksperci bezpłatnie sprawdzą wcześniej możliwości kredytowania (zdolność kredytową) oraz ewentualnie podpowiedzą jak można zwiększyć szansę otrzymania „Kredyt na Start”. Działamy w całej Polsce, możliwe również konsultacje online.

 

Zapraszamy również do wstępnego przeliczenia rat Kredytów na Start na naszym kalkulatorze. Nie jest znany jeszcze ostateczny kształt programu Mieszkanie na Start, więc jest to jedynie symulacja na podstawie naszych założeń.

 

Poniżej aktualne informacje na temat programu Mieszkanie na Start:

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin