Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – kryteria programu

 

Mieszkanie bez wkładuPoniżej kryteria, które trzeba będzie spełnić aby móc uzyskać Rodzinny Kredyt Hipoteczny czyli kredyt hipoteczny bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Należy spełnić warunki zarówno dotyczące kredytobiorców jaki i nieruchomości.

 

Kryteria dotyczące kredytobiorców – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:

 

 • Z programu będą mogły skorzystać osoby bez względu na wiek
 • kredytobiorcami mogą być:
  • małżeństwa
  • osoby będące w związku nieformalnym – jeśli wychowują przynajmniej jedno dziecko
  • osoby samotne (tzw. single) – brak wymogu posiadania dzieci
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowe za granicą dodatkowym wymogiem jest aby jedna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego miała polskie obywatelstwo
 • Przeznaczony na pierwszą nieruchomość warunkiem przystąpienia do programu będzie brak posiadania nieruchomości mieszkalnych (poza sytuacjami opisanymi w kolejnym punkcie). Zasada ta będzie dotyczyć obojga wnioskodawców w przypadku małżeństw. Uwaga: Jeśli w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku u kredyt hipoteczny bez wkładu (Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy) nastąpiła darowizna nieruchomości mieszkalnej do osoby z I lub II grupy podatkowej również nie będzie można skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Warunek ten uznaje się za spełniony również, gdy darowizna na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, dotyczyła udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie większego niż 50%, a osoba obdarowana posiadała wcześniej udział w tej współwłasności.
 • Z programu mogą skorzystać osoby posiadające na własność nieruchomość mieszkalną, ale zależne to będzie od jej metrażu, którego limit z kolei będzie ustalony na podstawie liczby dzieci w gospodarstwie domowym:
  • Dla gospodarstwa domowego z dwojgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 50m2.
  • Dla gospodarstwa domowego z trojgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 75m2
  • Dla gospodarstwa domowego z czworgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 90m2
  • W przypadku gospodarstwa domowego z pięciorgiem (lub więcej) dzieci brak limitu metrażu dla posiadanej nieruchomości mieszkalnej!
  • Dodatkowym warunkiem w przypadku posiadania już nieruchomości jest – wkład własny kredytobiorcy nie może być wyższy niż 10% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Niezależnie od warunku powierzchni posiadanej nieruchomości będzie mogła być to jedynie jedna nieruchomość mieszkalna. W przypadku posiadania dwóch lub więcej niezależnie od ilości dzieci nie będzie można skorzystać ze wsparcia. 

 

Kryteria dotyczące nieruchomości – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:

 

 • Program przeznaczony będzie na:
  • zakup prawa własności nieruchomości mieszkalnej na rynku wtórnym wraz z wykończeniem
  • zakup prawa własności nieruchomości mieszkalnej na rynku rynku pierwotnym wraz z wykończeniem
  • budowę domu wraz zakupem działki budowlanej oraz wykończeniem

W przypadku budowy domu – po wybudowaniu będzie mógł powstać jedynie jeden lokal mieszkalny i jednocześnie nie będzie przeznaczony na rozbudowę, nadbudowę i odbudowę.

 

 • Przeznaczony na pierwszą nieruchomość – za wyjątkiem sytuacji, w której w chwili wnioskowania w gospodarstwie domowym jest dwójka lub więcej dzieci. Wówczas istotny będzie metraż posiadanej nieruchomości (szczegóły poniżej)
 • Maksymalna cena nieruchomości w przeliczeniu na metr kwadratowy. –  jest to wskaźnik publikowany przez BGK i bazuje on na wartości odtworzeniowej metra kwadratowego nieruchomości, a podawany będzie był osobno dla rynku wtórnego i pierwotnego i różny jest dla lokalizacji oraz rynku (pierwotny / wtórny)

 

Wysokość limitów cen nieruchomości –> Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

 • Wysokość otrzymanego wsparcia uzależniona od ilości dzieci – kwota gwarancji i spłaty z tytułu tzw. „spłaty rodzinnej” będzie mogła wynosić maksymalnie 100.000zł

 

Kryteria spłaty części kredytu hipotecznego („spłata rodzinna”):

 

 • Warunkiem spłaty części kredytu hipotecznego jest brak posiadania innej nieruchomości mieszkalnej niż ta, która była celem programu. Nabycie drugiej i kolejnej nieruchomości uniemożliwi uzyskanie dopłaty. Zasada ta dotyczy obojga małżonków.
 • Wysokość spłaty części kredytu (tzw. „spłata rodzinna”) zależna jest wyłącznie od ilości dzieci, które urodzą się po skorzystaniu z programu :
  • 20.000zł w przypadku narodzin drugiego dziecka
  • 60.000zł w przypadku narodzin urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci
 • Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000zł

 

Zdolność kredytowa

 

Posiadanie zdolności kredytowej nie jest warunkiem, który jest zawarty w ustawie regulującej program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, ale z uwagi na to, że Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM) to formalnie zwykły kredyt hipoteczny jej posiadanie jest niezbędne. Banki komercyjne, które uczestniczą w programie aby udzielić RKM muszą ją wyliczyć. Osobom, które nie posiadają zdolności kredytowej nie będzie możliwości udzielania kredyt z gwarancją w ramach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego.

 

Bezpłatne sprawdzenie zdolności kredytowejformularz kontaktowy

 

Aktualizacja: 06.03.2023

 

 

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin