Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – kryteria programu

 

Mieszkanie bez wkładu

Poniżej kryteria, które trzeba będzie spełnić aby móc uzyskać Kredyt Hipoteczny Bez Wkładu Własnego (Gwarantowany Kredyt Hipoteczny) w ramach Polskiego Ładu. Należy spełnić warunki zarówno dotyczące kredytobiorców jaki i nieruchomości.

 

Kryteria dotyczące kredytobiorców:

 

 • Z programu będą mogły skorzystać osoby bez względu na wiek
 • kredytobiorcami mogą być:
  • małżeństwa
  • osoby będące w związku nieformalnym – jeśli wychowują przynajmniej jedno dziecko
  • osoby samotne (tzw. single) – brak wymogu posiadania dzieci
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowe za granicą dodatkowym wymogiem jest aby jedna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego miała polskie obywatelstwo
 • Przeznaczony na pierwszą nieruchomość warunkiem przystąpienia do programu będzie brak posiadania nieruchomości mieszkalnych (poza sytuacjami opisanymi w kolejnym punkcie). Zasada ta będzie dotyczyć obojga wnioskodawców w przypadku małżeństw. Uwaga: Jeśli w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku u kredyt hipoteczny bez wkładu (Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy) nastąpiła darowizna nieruchomości mieszkalnej do osoby z I lub II grupy podatkowej również nie będzie można skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego.
 • Z programu mogą skorzystać osoby posiadające na własność nieruchomość mieszkalną, ale zależne to będzie od jej metrażu, którego limit z kolei będzie ustalony na podstawie liczby dzieci w gospodarstwie domowym:
  • Dla gospodarstwa domowego z dwojgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 50m2.
  • Dla gospodarstwa domowego z trojgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 75m2
  • Dla gospodarstwa domowego z czworgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 90m2
  • W przypadku gospodarstwa domowego z pięciorgiem (lub więcej) dzieci brak limitu metrażu dla posiadanej nieruchomości mieszkalnej!

Niezależnie od warunku powierzchni posiadanej nieruchomości będzie mogła być to jedynie jedna nieruchomość mieszkalna. W przypadku posiadania dwóch lub więcej niezależnie od ilości dzieci nie będzie można skorzystać ze wsparcia. 

 

Kryteria dotyczące nieruchomości:

 

 • Program przeznaczony będzie na:
  • zakup prawa własności nieruchomości mieszkalnej na rynku wtórnym wraz z wykończeniem
  • zakup prawa własności nieruchomości mieszkalnej na rynku rynku pierwotnym wraz z wykończeniem
  • budowę domu wraz zakupem działki budowlanej oraz wykończeniem

W przypadku budowy domu – po wybudowaniu będzie mógł powstać jedynie jeden lokal mieszkalny i jednocześnie nie będzie przeznaczony na rozbudowę, nadbudowę i odbudowę.

 

Uwaga: Przedmiotem programu nie może być zakup spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu / domu mieszkalnego.

 

 • Przeznaczony na pierwszą nieruchomość – za wyjątkiem sytuacji, w której w chwili wnioskowania w gospodarstwie domowym jest dwójka lub więcej dzieci. Wówczas istotny będzie metraż posiadanej nieruchomości (szczegóły poniżej)
 • Maksymalna cena nieruchomości w przeliczeniu na metr kwadratowy. –  Będzie to wskaźnik publikowany był przez BGK i będzie on bazował na wartości odtworzeniowej metra kwadratowego nieruchomości, a podawany będzie był osobno dla rynku wtórnego i pierwotnego i różny będzie dla lokalizacji
 •  

Szacowana wysokość limitów cen nieruchomości –> Mieszkanie Bez Wkładu Ceny Mieszkań

 

 • Wysokość otrzymanego wsparcia uzależniona od ilości dzieci – kwota gwarancji i spłaty z tytułu tzw. „spłaty rodzinnej” będzie mogła wynosić maksymalnie 100.000zł

 

Kryteria spłaty części kredytu hipotecznego („spłata rodzinna”):

 

 • Warunkiem spłaty części kredytu hipotecznego będzie brak posiadania innej nieruchomości mieszkalnej niż ta, która była celem programu. Nabycie drugiej i kolejnej nieruchomości uniemożliwi uzyskanie dopłaty. Zasada ta dotyczyć będzie obojga małżonków.
 • Wysokość spłaty części kredytu (tzw. „spłata rodzinna”) będzie zależna wyłącznie od ilości dzieci, które urodzą się po skorzystaniu z programu :
  • 20.000zł w przypadku narodzin drugiego dziecka
  • 60.000zł w przypadku narodzin urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci
 • Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000zł

 

Zdolność kredytowa

 

Posiadanie zdolności kredytowej nie jest warunkiem, który jest zawarty w ustawie regulującej program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, ale z uwagi na to, że Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM) to formalnie zwykły kredyt hipoteczny jej posiadanie jest niezbędne. Banki komercyjne, które uczestniczą w programie aby udzielić GKM muszą ją wyliczyć. Osobom, które nie posiadają zdolności kredytowej nie będzie możliwości udzielania kredyt z gwarancją w ramach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego.

 

Bezpłatne sprawdzenie zdolności kredytowejformularz kontaktowy

 

Aktualizacja: 20.10.2022

 

 

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin