Mieszkanie Bez Wkładu Własnego

 

UWAGA: Program w opisanym poniżej kształcie funkcjonował do 28.02.2023. Od 1 marca po zmianach funkcjonuje pod nazwą Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Zapraszamy po szczegóły do zakładki —> Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

W ramach „Polskiego Ładu” wprowadzony został program będącym wsparciem dla osób zamierzających nabyć lub wybudować nieruchomość mieszkalną (mieszkanie lub dom) za kredyt hipoteczny – Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Podstawowym założeniem programu ma być zlikwidowanie bariery w nabyciu nieruchomości za kredyt hipoteczny jaką jest konieczność wniesienia minimalnego wkładu własnego (zwykle jest 10% ceny).

 

Więcej o obowiązkowym wkładzie własnym –> Kredyt hipoteczny minimalny wkład własny

 

Zakup nieruchomości bez wkładu własnego umożliwia Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM). Jest to kredyt hipoteczny udzielany przez banki komercyjne jednakże różniący się od zwykłego kredytu hipotecznego tym, że wymagany wkład własny będzie gwarantowany przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Dzięki gwarancji możliwy jest kredyt na 100% wartości nieruchomości. Jednocześnie w przyszłości można liczyć na spłatę części zadłużenia (Spłata Rodzinna).

 

Aby skorzystać z programu należy spełnić określone kryteria, które dotyczą zarówno kredytobiorców jak i nieruchomości.

 

Więcej na temat kryteriów programu –> Mieszkanie Bez Wkładu Własnego Kryteria Programu

 

Poniżej najważniejsze informacje na temat programu, jego wytyczne oraz korzyści.

 

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – kształt programu

 

Program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego w ramach Polskiego Ładu powstał na mocy ustawy o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

 

Zaadresowany jest on dla wszystkich osób bez względu na wiek. Z programu mogą skorzystać  zarówno osoby samotne (wymóg posiadania dzieci), małżeństwa, a także osoby wychowujące niepełnosprawne dziecko. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego (Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy) można otrzymać zarówno na zakup mieszkania / domu na rynku pierwotnym jak i wtórnym, ale także na budowę domu jednorodzinnego z zakupem działki budowlanej włącznie.

 

Aby móc skorzystać z programu trzeba spełnić określone w ustawie warunki i kryteria.

 

Więcej na temat kryteriów programu –> Mieszkanie Bez Wkładu Własnego Kryteria Programu

 

Program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego opiera się na dwóch podstawowych filarach będących jednocześnie zaletami skorzystania z programu.

 

Gwarancja Wkładu Własnego

 

Jest to pierwszy filar programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Otrzymanie Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego umożliwia otrzymanie kredytu hipotecznego bez wkład własnego czyli nawet na 100% wartości nieruchomości. Zlikwidowana w ten sposób zostaje jedna z podstawowych barier w zakupie nieruchomości przez wielu kredytobiorców. Minimalna wysokość gwarantowanego przez BGK wkładu własnego będzie mogła wynosić 10%, a maksymalnie 20% w sytuacji gdyby wnioskodawca chciał wnieść swoje środki. Wprowadzono górną granicę gwarancji jaką jest 100.000zł.

 

Poza kryteriami, które trzeba spełnić aby skorzystać z programu należy pamiętać, że wprowadzono również roczne limity, które ograniczą liczbę beneficjentów. Utworzony do obsługi programu Rządowy Fundusz Mieszkaniowy będzie miał określone limity:

 

2022 r. – 100 000 000 zł
2023 r. – 200 000 000 zł
2024 r. – 500 000 000 zł
2025 r. – 700 000 000 zł
2026 r. – 900 000 000 zł
2027 r. – 1 200 000 000 zł
2028 r. – 1 400 000 000 zł
2029 r. – 1 650 000 000 zł
2030 r. – 1 850 000 000 zł
2031 r. – 2 000 000 000 zł
2032 r. – 2 150 000 000 zł

 

Spłata Rodzinna

 

Drugim ważnym filarem programu jest możliwość spłaty części kredytu hipotecznego w przyszłości – jest to tzw. „Spłata Rodzinna”. Sytuacja taka będzie miała miejsce tylko wówczas gdy osobom, które skorzystają z Mieszkania Bez Wkładu Własnego w przyszłości urodzą się dzieci. Co ważne – przystąpienie do programu i uzyskanie Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego w momencie posiadania dzieci nie uprawnia do dofinansowania / spłaty kredytu hipotecznego. Dzieci muszą się urodzić po zaciągnięciu kredyt hipotecznego bez wkładu własnego (GKM). Ponadto spłata rodzinna będzie możliwa dopiero po pojawieniu się drugiego i kolejnego dziecka. Brak jest dopłat do kredytu hipotecznego w momencie urodzenia się pierwszego dziecka.

 

Dodatkowym warunkiem spłaty części kredytu hipotecznego jest brak posiadania innej nieruchomości mieszkalnej niż ta, która była celem programu, a także prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski oraz niewypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego. „Spłata rodzinna” dokonywana jest maksymalnie do roku po powiększeniu gospodarstwa domowego. Wniosek o dopłatę musi złożyć kredytobiorca na podstawie aktu urodzenia dziecka.

 

Otrzymanie „spłaty rodzinnej” wprowadza jednakże pewne ograniczenia w kwestii rozporządzania nieruchomością. W ciągu 5 lat od jej otrzymania nie można:

  • sprzedać mieszkania / domu, które było celem Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego
  • nie można wynająć nieruchomości
  • brak możliwości zmiany sposobu użytkowania nieruchomości.

 

W innym przypadku grozi zwrot spłaty. Wysokość zwrotu będzie zależna od moment, w którym nastąpi to zdarzenie i zwrot będzie proporcjonalna do okresu 60 m-cy od uzyskania spłaty.

 

Wysokość spłaty części kredytu (tzw. „spłata rodzinna”) będzie zależna wyłącznie od ilości dzieci, które urodzą się po skorzystaniu z programu :

 

    • 20.000zł w przypadku narodzin drugiego dziecka
    • 60.000zł w przypadku narodzin urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci

 

Łączna maksymalna kwota spłaty rodzinnej będzie wynosić 100.000zł.

 

Mieszkanie bez Wkładu Własnego – kiedy ruszy program?

 

Program oficjalnie ruszył w maju 2022. Aktualnie osiem banków podpisało umowy z BGK na uczestnictwo w programie. Można składać już wnioski o Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami kredytowymi.

 

Bony Mieszkaniowe – dodatkowe wsparcie?

 

Prawdopodobnie niezależną formą wsparcia może być tzw. bon mieszkaniowy. Brak informacji w dokumencie „Polski Ład” oraz nie był wspominamy podczas konferencji z 15.05.2021, ale założenia programu są  opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Szczegóły –> Bony Mieszkaniowe.

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin