Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy cena za metrRodzinny Kredyt Mieszkanie – cena za metr

 

Podstawowym warunkiem skorzystania z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy jest znalezienie nieruchomości mieszczącej się w limicie cenowym. Niespełnienie tego warunkiem skutkuje brakiem możliwości skorzystania z programu i otrzymania kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.

 

 

Limity cenowe dla programu Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe – jak są ustalane?

 

 

Limity cenowe dla nieruchomości, które mogą być celem programu Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe odnoszą się do ceny nieruchomości w przeliczeniu za metr kwadratowy. Co istotne są to osobne wartości dla rynku pierwotnego i osobne dla rynku wtórnego. Dodatkowym podziałem jest podział ze względu na lokalizację nieruchomości. Osobne są limity dla miast wojewódzkich, następnie dla nieruchomości położonych w gminach przylegających do miast wojewódzkich, a ostatnią kategorią będą pozostałe gminy.

 

Ceny nieruchomości w przeliczeniu na metr dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowe publikowane są przez BGK, który publikuje je na podstawie danych przesyłanych przez poszczególnych wojewodów. Kwoty mają odzwierciedlać przeciętny koszty budowy nieruchomości mieszkalnych i są ustalane na podstawie m.in. danych z GUSu (Główny Urząd Statystyczny) oraz ankiet wypełnianych przez deweloperów z poszczególnych lokalizacji.

 

Więcej na temat sposobu ustalania limitów cenowych dla programu Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe –-> Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – maksymalne ceny mieszkań

 

 

Maksymalne ceny za metr w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – I kwartał 2023

 

 

Poniżej prezentujemy maksymalne ceny nieruchomości dla poszczególnych lokalizacji oraz dla rynku wtórnego i pierwotnego. Wyliczenia bazują na programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, który do końca marca 2023 będzie obowiązywał zanim zmieni on swoją nazwę na Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe. Poza zmianą nazwy zostaną zwiększone również limity cenowe co prezentujemy na drugiej tabeli. Jest to jedynie symulacja, a ostateczną wysokość tych limitów poznamy pod koniec marca lub na początku kwietnia 2023 roku.

 

  • Program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – limity cenowe – I kwartał 2023 roku (program obowiązuje do 28.02.2023)

 

Lokalizacja Koszt 1m2 na r. wtórnym Koszt 1m2 na r. pierwotnym
województwo dolnośląskie
m. Wrocław 8 583,00 zł 9 298,25 zł
gminy sąsiadujące z Wrocław 7 456,50 zł 8 077,88 zł
pozostałe 6 330,00 zł 6 857,50 zł
województwo kujawsko – pomorskie
m. Bydgoszcz 7 071,53 zł 7 660,82 zł
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 6 565,68 zł 7 112,82 zł
m. Toruń 7 232,00 zł 7 834,67 zł
gminy sąsiadujące z m. Toruń 6 645,92 zł 7 199,75 zł
pozostałe 6 059,84 zł 6 564,83 zł
województwo lubelskie
m. Lublin 6 726,46 zł 7 286,99 zł
gminy sąsiadujące z m. Lublin 6 224,32 zł 6 743,01 zł
pozostałe 5 722,18 zł 6 199,02 zł
województwo lubuskie
m. Gorzów Wielkopolski 7 092,60 zł 7 683,65 zł
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlk. 6 646,20 zł 7 200,05 zł
m. Zielona Góra 7 092,60 zł 7 683,65 zł
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 6 646,20 zł 7 200,05 zł
pozostałe 6 199,80 zł 6 716,45 zł
województwo łódzkie
m. Łódź 6 155,40 zł 6 668,35 zł
gminy sąsiadujące z m. Łódź 5 636,70 zł 6 106,43 zł
pozostałe 5 118,00 zł 5 544,50 zł
województwo małopolskie
m. Kraków 8 390,40 zł 9 089,60 zł
gminy sąsiadujące z m. Kraków 6 860,88 zł 7 432,62 zł
pozostałe 5 717,40 zł 6 193,85 zł
województwo mazowieckie
m. Warszawa 9 870,85 zł 10 693,42 zł
gminy sąsiadujące z m. Warszawa 7 666,87 zł 8 305,78 zł
pozostałe 6 389,06 zł 6 921,49 zł
województwo opolskie
m. Opole 7 289,99 zł 7 897,49 zł
gminy sąsiadujące z m. Opole 6 588,19 zł 7 137,21 zł
pozostałe 5 886,40 zł 6 376,93 zł
województwo podkarpackie
m. Rzeszów 6 748,20 zł 7 310,55 zł
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 6 021,00 zł 6 522,75 zł
pozostałe 5 293,80 zł 5 734,95 zł
województwo podlaskie
m. Białystok 6 930,60 zł 7 508,15 zł
gminy sąsiadujące z m. Białystok 6 473,10 zł 7 012,53 zł
pozostałe 6 015,60 zł 6 516,90 zł
województwo pomorskie
m. Gdańsk 8 752,20 zł 9 481,55 zł
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 7 792,50 zł 8 441,88 zł
pozostałe 6 832,80 zł 7 402,20 zł
województwo śląskie
m. Katowice 7 074,60 zł 7 664,15 zł
gminy sąsiadujące z m. Katowice 6 591,60 zł 7 140,90 zł
pozostałe 6 108,60 zł 6 617,65 zł
województwo świętokrzyskie
m. Kielce 6 332,46 zł 6 860,17 zł
gminy sąsiadujące z m. Kielce 5 864,53 zł 6 353,24 zł
pozostałe 5 396,60 zł 5 846,32 zł
województwo warmińsko – mazurskie
m. Olsztyn 7 482,00 zł 8 105,50 zł
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 6 736,50 zł 7 297,88 zł
pozostałe 5 991,00 zł 6 490,25 zł
województwo wielkopolskie
m. Poznań 9 006,60 zł 9 757,15 zł
gminy sąsiadujące z m. Poznań 7 293,60 zł 7 901,40 zł
pozostałe 6 078,00 zł 6 584,50 zł
województwo zachodniopomorskie
m. Szczecin 5 618,40 zł 6 086,60 zł
gminy sąsiadujące z m. Szczecin 5 239,80 zł 5 676,45 zł
pozostałe 4 861,20 zł 5 266,30 zł

Źródło: https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/zabezpieczenie-kredytu/gwarancja-wkladu-wlasnego/#c24459

 

  • Program Rodzinne Kredyt Mieszkaniowe – limity cenowe – II kwartał 2023 roku, SYMULACJA (program obędzie obowiązywał od 01.03.2023)

 

Lokalizacja Koszt 1m2 na r. wtórnym Koszt 1m2 na r. pierwotnym
województwo dolnośląskie
m. Wrocław 9 298,25 zł 10 013,50 zł
gminy sąsiadujące z Wrocław 8 077,88 zł 8 699,26 zł
pozostałe 6 857,50 zł 7 385,00 zł
województwo kujawsko – pomorskie
m. Bydgoszcz 7 660,82 zł 8 250,11 zł
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 7 112,82 zł 7 659,96 zł
m. Toruń 7 834,67 zł 8 437,34 zł
gminy sąsiadujące z m. Toruń 7 199,75 zł 7 753,58 zł
pozostałe 6 564,83 zł 7 069,82 zł
województwo lubelskie
m. Lublin 7 287,00 zł 7 847,53 zł
gminy sąsiadujące z m. Lublin 6 743,01 zł 7 261,70 zł
pozostałe 6 199,03 zł 6 675,87 zł
województwo lubuskie
m. Gorzów Wielkopolski 7 683,65 zł 8 274,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlk. 7 200,05 zł 7 753,90 zł
m. Zielona Góra 7 683,65 zł 8 274,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 7 200,05 zł 7 753,90 zł
pozostałe 6 716,45 zł 7 233,10 zł
województwo łódzkie
m. Łódź 6 668,35 zł 7 181,30 zł
gminy sąsiadujące z m. Łódź 6 106,43 zł 6 576,16 zł
pozostałe 5 544,50 zł 5 971,00 zł
województwo małopolskie
m. Kraków 9 089,60 zł 9 788,80 zł
gminy sąsiadujące z m. Kraków 7 432,62 zł 8 004,36 zł
pozostałe 6 193,85 zł 6 670,30 zł
województwo mazowieckie
m. Warszawa 10 693,42 zł 11 515,99 zł
gminy sąsiadujące z m. Warszawa 8 305,78 zł 8 944,69 zł
pozostałe 6 921,48 zł 7 453,91 zł
województwo opolskie
m. Opole 7 897,49 zł 8 504,99 zł
gminy sąsiadujące z m. Opole 7 137,21 zł 7 686,23 zł
pozostałe 6 376,93 zł 6 867,46 zł
województwo podkarpackie
m. Rzeszów 7 310,55 zł 7 872,90 zł
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 6 522,75 zł 7 024,50 zł
pozostałe 5 734,95 zł 6 176,10 zł
województwo podlaskie
m. Białystok 7 508,15 zł 8 085,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Białystok 7 012,53 zł 7 551,96 zł
pozostałe 6 516,90 zł 7 018,20 zł
województwo pomorskie
m. Gdańsk 9 481,55 zł 10 210,90 zł
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 8 441,88 zł 9 091,26 zł
pozostałe 7 402,20 zł 7 971,60 zł
województwo śląskie
m. Katowice 7 664,15 zł 8 253,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Katowice 7 140,90 zł 7 690,20 zł
pozostałe 6 617,65 zł 7 126,70 zł
województwo świętokrzyskie
m. Kielce 6 860,17 zł 7 387,88 zł
gminy sąsiadujące z m. Kielce 6 353,24 zł 6 841,95 zł
pozostałe 5 846,32 zł 6 296,04 zł
województwo warmińsko – mazurskie
m. Olsztyn 8 105,50 zł 8 729,00 zł
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 7 297,88 zł 7 859,26 zł
pozostałe 6 490,25 zł 6 989,50 zł
województwo wielkopolskie
m. Poznań 9 757,15 zł 10 507,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Poznań 7 901,40 zł 8 509,20 zł
pozostałe 6 584,50 zł 7 091,00 zł
województwo zachodniopomorskie
m. Szczecin 6 086,60 zł 6 554,80 zł
gminy sąsiadujące z m. Szczecin 5 676,45 zł 6 113,10 zł
pozostałe 5 266,30 zł 5 671,40 zł

Źródło: wyliczenia własne

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami kredytowymi w celu sprawdzenia m.in. zdolności kredytowej. Nasze usługi są bezpłatneKONTAKT

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin