Rodzinny Kredyt MieszkaniowyRodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

Prawdopodobnie od roku 2023 będzie obowiązywał nowy program wspierający osoby chcące nabyć nieruchomość z kredyt hipoteczny pod nazwą Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Będzie on rozwinięciem funkcjonujące od maja 2022 roku programu Mieszkanie Bez Wkład Własnego. Zapowiedziano zmiany w tym programie jednocześnie zmieniając jego nazwę na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – gwarancja wkładu własnego

 

Podstawową funkcją Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego będzie umożliwienie zakupu nieruchomości za kredyt hipoteczny bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Przy zakupie nieruchomości za zwykły kredyt hipoteczny minimalny wkład do wniesienia wynosi 10%, a w części banków nawet 20%. Program ma umożliwić otrzymanie kredytu na 100% wartości nieruchomości, a gwarantem wkładu własnego będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

Gwarancja wkładu własnego ma być płatna (1% od gwarantowanej kwoty) i będzie mogła wynosić maksymalnie 20% i nie więcej niż 100.000zł.

 

Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy ma funkcjonować do 2030 roku. Należy pamiętać, że w każdym roku będą określone są limity kwotowe gwarancji i spłat rodzinnych. Do obsługi programu został powołany Rodzinny Fundusz Mieszkaniowy w ramach BGK, który będzie kontrolował dostępne w danym roku środku. Poniżej planowana wysokość wsparcia w ramach programu w danym roku:

 

2022 rok – 100.000.000 zł
2023 rok – 200.000.000 zł
2024 rok – 500.000.000 zł
2025 rok – 700.000.000 zł
2026 rok – 900.000.000 zł
2027 rok – 1.200.000.000 zł
2028 rok – 1.400.000.000 zł
2029 rok – 1.650.000.000 zł
2030 rok – 1.850.000.000 zł
2031 rok – 2.000.000.000 zł
2032 rok – 2.150.000.000 zł

 

W przypadku wyczerpania się limitu w danym roku należy poczekać do kogo kolejnego roku aby móc skorzystać z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Obowiązuje zasada kolejności złożenia wniosku w kwestii przyznania środków w ramach programu.

Pamiętaj! Aby móc skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy trzeba spełnić określone w ustawie warunki.

 

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – Spłata Rodzinna

 

Drugim bardzo ważnym elementem programu jest tzw. Spłata Rodzinna. Osoby, które będą uczestniczyły w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy będzie przysługiwała spłata części kredytu po urodzeniu drugiego oraz kolejnych dzieci. Co istotne chodzi o nowo narodzone dzieci, które pojawią się na świecie po zaciągnięciu Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Osoby, które przystąpią do programu z dwójką lub więcej dzieci nie będą mogły otrzymać Spłaty Rodzinnej. Dopiero narodzin nowych dzieci będą do tego uprawniały.

 

Wysokość spłaty kredytu będzie zależna tylko od ilości dzieci, które urodzą się po skorzystaniu z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:

 • 20.000zł narodziny drugiego dziecka
 • 60.000zł narodziny trzeciego i kolejnych dzieci

Maksymalna kwota spłat kredytu hipotecznego w ramach Spłaty Rodzinnej będzie wynosiła 100.000zł.

 

Warunkami spłaty kredytu w ramach Spłaty Rodzinnej są:

 • nieposiadanie innej nieruchomości mieszkalnej niż ta, która była celem programu (również prawa do spółdzielczego lokalu lub domu mieszkalnego)
 • prowadzenie gospodarstwa domowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • niewypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego

 

Spłata Rodzinna dokonywana jest maksymalnie do roku po powiększeniu gospodarstwa domowego., a wniosek o spłatę musi złożyć kredytobiorca.

 

Po otrzymaniu Spłaty rodzinnej wprowadzane są istotne ograniczenia odnośnie rozporządzania nieruchomością. W ciągu 5 lat od jej przyznania Spłaty rodzinnej nie można:

 

 • sprzedać mieszkania / domu, które było celem programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
 • wynajmować nieruchomości
 • zmieniać sposobu użytkowania nieruchomości

 

W przypadku niespełnienia powyższych warunków grozi utrata całości lub części Spłaty Rodzinnej. Wysokość zwrotu będzie zależna od moment, w którym nastąpi to zdarzenie i zwrot będzie proporcjonalna do okresu 60 m-cy od otrzymania spłaty.

 

Program również dla osób mających wkład własny

 

Co ważne i co stanowi podstawową zmianę w stosunku do programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, z programu będą mogły skorzystać osoby, które mają wkład własny. Dotyczy to zarówno osób, które mają wkład własny minimum na poziomie 10%, ale mniejszy niż 20%, ale także osób, których wkład własny będzie większy niż 20%. Wcześniej takie osoby nie mogły skorzystać ze wsparcia.

 

W przypadku pierwszej wymienionej grupy osób (wkład własny w przedziale 10% – 20%) i posiadania np. 10% wkładu własnego gwarancja będzie wynosiła 10%, jeśli 15% to gwarancja będzie na poziomie 5%, a gdy np. 17% to wówczas tylko 3%. Opłata za gwarancję jest wyliczana tylko od brakującego wkładu, więc im większy wkład własny tym mniejszy będzie koszt Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Ponadto należy założyć, że im większy wkład własny niepodlegający gwarancji tym niższe będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego – analogicznie do zwykłych kredytów mieszkaniowych.

 

Możliwość skorzystania z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego przez osoby, które mają wkład własny jest istotne przede wszystkim z uwagi na korzyści wynikające z otrzymania Spłaty Rodzinnej w przyszłości (po urodzeniu dzieci), a więc możliwości otrzymania dopłaty (spłaty) części kredytu hipotecznego.

 

Prawdopodobnie osoby, które będą miały wkład własny na poziomie 20% lub większym będą mogły skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, a co za tym ze Spłaty Rodzinnej, ale pod warunkiem, że wybiorą stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego. Warunek ten ma być elementem dodatkowej promocji kredytu o stałym oprocentowaniu.

 

Co może być celem Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

 

Kredyt hipoteczny w przypadku skorzystania z programu może być udzielony wyłącznie na cel mieszkaniowy:

 

 • zakup nieruchomości mieszkalnej na rynku wtórnym wraz z wykończeniem / remontem
 • zakup nieruchomości mieszkalnej na rynku rynku pierwotnym wraz z wykończeniem
 • budowę domu wraz zakupem działki budowlanej oraz wykończeniem / remontem

 

 

W przypadku gdy celem kredytu jest budowa domu po wybudowaniu będzie mógł powstać jedynie jeden lokal mieszkalny. Jednocześnie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy nie może być przeznaczony na rozbudowę, nadbudowę i odbudowę nieruchomości.

 

Pamiętaj! Aby móc skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy trzeba spełnić określone w ustawie warunki.

Pamiętaj! Aby otrzymać kredyt hipoteczny trzeba posiadać zdolność kredytową. Bezpłatne sprawdzenie zdolności kredytowej –> KONTAKT.

 

Kiedy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy wejdzie w życie?

 

Powyższe informacje bazują na zapowiedziach odnośnie zmian do programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego przekazanych przez Juliusza Tetzlaffa, dyrektora departamentu mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Prawdopodobnie główne założenia programu będą jeszcze ewoluować. Będziemy aktualizowali informacje na bieżąco. Zapraszamy na do śledzenia informacji na stronie oraz na profilu Facebook.

 •  

 

 

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin