Kalkulator Mieszkanie Bez Wkładu WłasnegoKalkulator Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (Polski Ład)

 

Podstawowym warunkiem skorzystania z dopłat lub gwarancji do zakupu nieruchomości w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (Polski Ład) jest odpowiednia, maksymalna cena nieruchomości. Koszt nabycia mieszkania lub domu nie będzie mógł przekraczać maksymalnej ceny. Poniżej prezentujemy kalkulator, który przelicza czy dana nieruchomości spełnia kryterium cenowe.

 


 

Uwaga: Program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego funkcjonował w poniższym kształcie do 28.02.2023. Od 1.03.2023 po zmianach zmienił nazwę na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Podstawową zmianą jest zwiększenie limitów cenowych nieruchomości. Zapraszamy po szczegóły:

—> Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy limity cen nieruchomości

—> Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy Kalkulator


 

 

Więcej o przewidywanych maksymalnych cenach nieruchomości w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego –> Limit cenowy nieruchomości Mieszkanie Bez Wkładu Własnego

 

Osoby chcące skorzystać z kredytu hipotecznego bez wkładu własnego (Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – GKM) będą musiały z pewnością poświęcić więcej uwagi na znalezieniu nieruchomości, której cena mieści się w limicie. Jeśli zasady odnośnie maksymalnej ceny będą analogiczne jak w poprzednim programie dopłat do zakupu mieszkań (Mieszkanie dla Młodych) to przekroczenie ceny o jakąkolwiek kwotę będzie uniemożliwiało skorzystanie z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (MBW).

 

Jak działa Kalkulator Mieszkanie Bez Wkładu Własnego?

 

Maksymalna cena nieruchomości mogącej być celem kredytu bez wkładu własnego jest wyliczana poprzez pomnożenie metrażu z maksymalną ceną nieruchomości w przeliczeniu na metr kwadratowy. Kwoty te, zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie ustawy są publikowane co kwartał przez BGK. Maksymalne ceny nieruchomości różne są przede wszystkim w zależności od tego czy nabywana nieruchomość jest na rynku wtórnym czy pierwotnym, a następnie w zależności od lokalizacji. Inne ceny są dla różnych województw z podziałem następnie na miasta wojewódzkie, gminy przyległe do miast wojewódzkich oraz pozostałe gminy.

 

Do kalkulatora dla programu Mieszkanie Bez Wkładu trzeba wprowadzić następujące dane:

  • lokalizacja nabywanej nieruchomości (miejscowość, gmina – jeśli nie ma gminy na liście, proszę wybrać „inna”)
  • rynek nabywanej nieruchomości (wtórny – „osoba prywatna” czy pierwotny – „deweloper”?)
  • metraż nabywanej nieruchomości w metrach kwadratowych

 

Po ich wprowadzenia kalkulator określa czy nieruchomość spełnia cenowe kryterium programu Mieszkanie Bez Wkład Własnego. Jeśli nie to zostanie podana informacja o jaką kwotę mieszkanie przewyższa maksymalną cenę nieruchomości.

 

Zgłoś błąd – kontakt@mieszkaniebezwkladu.pl

 

Przykładowe wyliczenia Kalkulatora Mieszkanie Bez Wkładu

 

Poniżej przedstawione są przykłady wyliczeń na podstawie przewidywanych (nie zostały one jeszcze ostatecznie sprecyzowane) maksymalnych cen nieruchomości dla programu Mieszkanie Bez Wkładu. Zostały one wykonane dla rynku wtórnego i pierwotnego na przykładzie różnych lokalizacji województwa dolnośląskiego.

 

Podstawą do wyliczeń będzie tabela maksymalnych cen nieruchomości dla programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (Polski Ład). Poniżej wyciąg z tabeli w programie MBW dla województwa dolnośląskiego – dane za II kwartał 2022.

 

Lokalizacja Koszt 1m2 na r. wtórnym Koszt 1m2 na r. pierwotnym Zmiana kw./kw.
województwo dolnośląskie  
m. Wrocław 8 001,00 zł 8 667,75 zł 1,90%
gminy sąsiadujące z Wrocław 6 820,56 zł 7 388,94 zł 1,93%
pozostałe 5 683,80 zł 6 157,45 zł 0,81%

Źródło: www.bgk.pl oraz wyliczenia własne.

 

Przykład 1: zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w mieście Wrocław o pow. 50m2 za cenę 370.000zł

Wyliczenia: 370.000zł : 50 = 7.400zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 8.001,00zł. Mieszkanie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 2: zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w mieście Wrocław o pow. 45m2 za cenę 390.000zł

Wyliczenia: 400.000zł : 45 = 8.888,88zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 8.667,75zł. Mieszkanie nie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 3: zakup mieszkania na rynku wtórnym, w gminach przyległych do m. Wrocław o pow. 62m2 za cenę 400.000zł

Wyliczenia: 400.000zł : 62 = 6.451,61zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 6.820,56zł. Mieszkanie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 4: zakup mieszkania na rynku wtórnym, w gminach pozostałych dla woj. dolnośląskiego, o pow. 70m2 za cenę 390.000zł

Wyliczenia: 390.000zł : 60 = 6500zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 6.157,45zł. Mieszkanie nie  kwalifikuje się do programu.

 

Zapraszamy również do Kalkulatora Bezpiecznego Kredytu i samodzielnego wyliczenia raty z dopłatami –> Bezpieczny Kredyt Kalkulator

 

Zapraszam do śledzenia strony i profilu na Facebook’u

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin