Pierwsze Mieszkanie – warunki

Program Pierwsze Mieszkanie warunki

 

Aby móc skorzystać z Bezpiecznego Kredytu na 2 procent w ramach programu Pierwsze Mieszkanie trzeba spełnić określone kryteria

 

Pierwsze Mieszkanie i Bezpieczny Kredyt – kryteria:

 

 • Dla osób poniżej 45 roku życia – warunek ten musi spełniać przynajmniej jeden z wnioskodawców
 • Dla osób nie posiadających aktualnie i w przeszłości żadnej nieruchomości mieszkalnej (mieszkanie lub dom również w ramach spółdzielczego prawa własnościowego )
 • Z Bezpiecznego Kredytu będą mogły skorzystać: osoby samotne (tzw. single) oraz małżeństwa bez względu na posiadanie dzieci, a w przypadku związków nieformalnych warunkiem przystąpienia do programu będzie posiadanie przynajmniej jednego wspólnego dziecka
 • Posiadanie zdolności kredytowej (sprawdź ją bezpłatnie wcześniej –> Kontakt)
 • W przypadku obcokrajowców dodatkowym warunkiem jest prowadzenie gospodarstwa na terytorium Polski
 • Wykluczeniem z programu jest posiadanie kredytu hipotecznego na nieruchomość mieszkalną w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku o Bezpieczny Kredyt, a kredyt ten był udzielony w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177) skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.”,

 

Główne założenia Programu Pierwsze Mieszkanietutaj.

 

Należy przede wszystkich pamiętać o tym, że co prawda z programu Pierwsze Mieszkanie będzie mogło skorzystać bardzo wiele osób pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej. Aktualnie brak zdolności kredytowej bywa największą barierą na drodze do otrzymania kredytu hipotecznego.

 

Pierwsze Mieszkanie i Bezpieczny Kredyt 2 procent – restrykcje

 

Skorzystanie z programu i zaciągnięcie Bezpiecznego Kredytu wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami oraz restrykcjami, których nie ma w zwykłym kredycie hipotecznym. Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu ustaną w przypadku zaistnienia jednej z poniższych sytuacji:

 

 • sprzedaż własności lokalu lub domu (za wyjątkiem rozszerzenia wspólności ustawowej i sprzedaży na rzecz drugiego kredytobiorcy Bezpiecznego Kredytu)
 • sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (za wyjątkiem rozszerzenia wspólności ustawowej i sprzedaży na rzecz drugiego kredytobiorcy Bezpiecznego Kredytu)
 • niewykorzystywania nabytego lokalu albo domu jednorodzinnego w celu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych
 • wynajęcie całości albo części mieszkania/domu ub użyczenie tego mieszkania/domu innej osobie
 • zmiana sposobu użytkowania domu lub mieszkania uniemożliwiające zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (dotyczy również zmian na części metrażu)
 • zakup prawa własności kolejnego mieszkania/domu albo spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania/domu za wyjątkiem dziedziczenia
 • zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego w kredytowanej nieruchomości na okres minimum 12 miesięcy (za wyjątkiem sytuacji, gdy lokal / dom nadal użytkuje drugi kredytobiorca lub lokal/dom został wyłączony z użytkowania bez winy kredytobiorcy)
 • zmiana oprocentowania na zmienne na wniosek kredytobiorcy
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez kredytobiorcę
 • utrata statusu kredytobiorcy przez osobę, która jako jedyna spełniała w chwili podpisania umowy warunek wieku do 45 lat (ten przypadek nie obejmuje jednak sytuacji związanej ze śmiercią kredytobiorcy)
 • prawomocnego skazanie za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • dokonanie wcześniej spłaty części kredytu za wyjątkiem poniższych sytuacji:
  • spłata nastąpiła po 3 latach od udzielenie kredytu
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją
  • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 (kwota 200.000zł)
  • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu

 

Pierwsze Mieszkanie (Bezpieczny Kredyt) – limity

 

W programie Pierwsze Mieszkanie nie ma limitów cenowych dla nieruchomości, a także nie ma ograniczenia w wielkości metrażu nabywanej nieruchomości. Limity cenowe nieruchomości są wyłącznie w momencie skorzystania tylko z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy). W przypadku skorzystania z programu Pierwsze Mieszkanie (Bezpieczny Kredyt) i skorzystaniu z gwarancji wkładu własnego BGK limity cenowe nie obowiązują.

 

Istotne dla programu Pierwsze Mieszkanie oraz możliwości otrzymania Bezpiecznego Kredytu 2 procent mogą być jednak limity środków przeznaczonych na dopłaty. Na podstawie aktualnych deklaracji ma nie być jednak limitów środków w pierwszym roku programu – 2023! Przy poprzednim tego typu programie (Mieszkanie dla Młodych) tej wysokości limity w momencie największego zainteresowania programem wyczerpywały się nawet w ciągu kilku dni. Tak było w 2018 roku, ostatnim obowiązywania programu Mieszkanie dla Młodych, gdy w pierwszych dnia stycznia wyczerpała się cała pula 762 mln zł przeznaczona na cały ten rok. Począwszy od roku 2024 limity środków będą miały prawdopodobnie duże znaczenie w kwestii otrzymania dopłat i może się zdarzyć, że nie każdy otrzyma kredyt z dopłatami.

 

UWAGA: Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami kredytowymi. Warunkiem otrzymania kredytu będzie posiadanie zdolności kredytowej! Nasi eksperci bezpłatnie sprawdzą to wcześniej i podpowiedzą jak można ją ewentualnie zwiększyć –>Kontakt

 

Aktualizacja 30.06.2023

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin