Program Pierwsze Mieszkanie – Bezpieczny Kredyt

 

Program Pierwsze Mieszkanie Bezpieczny Kredyt 2 procent1 lipca 2023 roku ruszył program wsparcia dla osób nabywających nieruchomość za kredyt hipoteczny pod nazwą – „Pierwsze Mieszkanie”.

 

Ułatwia on nabycie pierwszej nieruchomości mieszkalnej przez osoby, który chciałyby to zrobić za pomocą Bezpiecznego Kredytu. Jest to specjalny kredyt hipoteczny z dopłatą do odsetek i gwarancją kapitału. Dzięki temu raty przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu raty są znacznie niższe niż w zwykłych kredytach hipotecznych.

 

Podstawowe parametry Bezpiecznego Kredytu 2% to:

 

 • maksymalna kwota to 500.000zł dla gospodarstwa jednoosobowych oraz 600.000zł dla małżeństw lub gospodarstw gdzie wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko
 • dopłaty do odsetek przez 10 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat)
 • zarówno wysokość oprocentowania jak i wysokość dopłat ustalane są osobno dla dwóch okresów 5 letnich
 • w okresie obowiązywania dopłat oprocentowanie jest stałe
 • minimalny okres spłaty to 15 lat
 • waluta kredytu to PLN
 • kredyt jest spłacany w ratach malejących
 • możliwe jest objęcie kredytu gwarancją BGK wkładu własnego (kredyt nawet na 100% wartości nieruchomości)

 


Podstawowym celem Programu Pierwsze Mieszkanie ma być wsparcie osób, które zamierzają nabyć pierwsze lokum, a z różnych przyczyn (np. brak wkładu własnego czy wysokie oprocentowanie) mają trudności z uzyskanie kredytu hipotecznego lub jest on za drogi przez co zmuszone są one wynajmować mieszkanie.

 

Program Pierwsze Mieszkanie to Bezpieczny Kredyt 2 procent (%)

 

Program Pierwsze Mieszkanie przede wszystkim umożliwia otrzymanie kredytu hipotecznego z dopłatami do odsetek o nazwie Bezpieczny Kredyt. Dopłata do kredytu mieszkaniowego będzie obowiązywać przez pierwsze 10 lat kredytowania i będzie ona odejmowana od comiesięcznie płatnych odsetek kredytu. Na wysokość dopłat będzie miał wpływ wskaźnik BGK dla Bezpiecznego Kredytu, którego wysokość będzie ustalana w oparciu o określone zasady.

 

Wysokość wskaźnika BGK będzie ustalona w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych o stałej stopie. Zakładając, że oprocentowania wynosiłoby np. 8,46% wskaźnik będzie wynosiłby 7,61%. Musi być on bowiem pomniejszony o 10%.  Wyjątkowo w pierwszym okresie trwania programu wskaźnik ten został wyliczony w oparciu o WIRON i wynosi on aktualnie 7,14%.

 

Bezpieczny Kredyt na 2 procent jest przeznaczony dla osób będących poniżej 45 roku życia, które nie mają i nie miały prawa własności do mieszkania lub domu jednorodzinnego, a także spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu lub domu. Z Programu Pierwsze Mieszkanie będą mogły skorzystać małżonkowie lub rodzice przynajmniej jednego wspólnego dziecka. Co istotne te warunki będzie musiał spełnić przynajmniej jeden z wnioskodawców, a nie oboje.

 

Z kredytu będą mogli skorzystać również obcokrajowcy pod warunkiem, że będą prowadzili gospodarstwo domowe w Polsce.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z kryteriami programu:

 

 

Celem Bezpiecznego Kredytu na 2% jest nabycie mieszkania zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym, a także budowa domu jednorodzinnego. Co bardzo ważne nie ma limitów cenowych nieruchomości, które będą mogły być celem Programu Pierwsze Mieszkanie (limity takie są w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – limity cen) i jednocześnie nie ma ograniczeń w postaci wielkości powierzchni użytkowej mieszkania.

 

Bezpieczny Kredyt na 2% – jak wygląda spłata?

 

W pierwszym okresie 10 lat gdy będą obowiązywały dopłaty raty będą znacząco niższe od tradycyjnych kredytów hipotecznych mieszkaniowych. Bezpieczny Kredyt jest w ciągu pierwszych 10 lat oparty o stałe oprocentowanie co oznacza, że wysokość raty nie ulegnie zwiększeniu jak w przypadków zwykłych kredytów hipotecznym o zmiennym oprocentowaniu (z uwagi na wzrost stóp procentowych).

 

Ponadto raty będą z miesiąca na miesiąc się zmniejszać, ponieważ w okresie dopłat będą one spłacane na zasadach rat malejących, a nie równych (raty annuitetowe). Taki system spłat powoduje, że kapitał spłacany jest szybciej niż w przypadku rat równych. Dzięki temu po zakończeniu dopłat (po 10 latach) rata będzie niższa niż w przypadku zaciągnięcia analogicznego kredytu bez dopłat spłacanego w rata równych ( z uwagi na większą kwotę kapitału do spłaty po 10 latach). Po zakończeniu dopłat oprocentowanie kredytu będzie w wysokości oprocentowania rynkowego dla kredytów hipotecznych mieszkaniowych, a raty będą spłacane formie rat równych (raty annuitetowe).

 

Podstawowym warunkiem otrzymania Bezpiecznego Kredytu na 2% jest posiadanie zdolności kredytowej jak w przypadku zwykłego kredytu mieszkaniowego.

 

 

Symulacje rat Bezpiecznego Kredytu:*

 

Prezentujemy symulację wysokości pierwszych rat Bezpiecznego Kredytu dla różnych okresów spłaty. Należy pamiętać, że w kolejnych miesiącach raty będą niższe (raty malejące).

 

Wysokość rat jest przeliczona na podstawie wskaźnika BGK w wysokości 7,14% oraz oprocentowania kredytu o takiej samej wielkości.

 

Należy pamiętać, że bank może pobierać dodatkowe opłaty jednorazowe jak. np. prowizja oraz, że do raty mogą dojść dodatkowe opłaty jak np. składka za ubezpieczenie na życie.

 

–>Wyliczenia nie stanowią oferty, proszę o zapoznanie się z nota prawną na samym dole strony<–

 

Zapraszamy do samodzielnego wyliczenia rat Bezpiecznego Kredytu:

 

Bezpieczny kredyt, a gwarancja wkładu własnego

 

Program Pierwsze Mieszkanie można połączyć z gwarancją wkładu własnego BGK (Mieszkanie Bez Wkładu Własnego). Korzyścią z tego wynikającą będzie możliwość zakupu pierwszego mieszkania bez konieczności wnoszenia środków własnych. Brak konieczności jego wnoszenia jest podstawową zaletą programu MBWW (Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy).

 

Co ważne w momencie połączenia obu programów nie będzie można skorzystać z tzw. spłaty rodzinnej będącej dodatkową korzyścią programu Mieszkanie Bez Wkładu (Spłata Rodzinna – szczegóły). Wówczas korzyścią skorzystania z programów będą same wysokości dopłat do oprocentowania przez pierwsze 10 lat i nie będzie można ubiegać się o nadpłatę kredytu po urodzenia drugiego i kolejnych dzieci. W przypadku skorzystania z Bezpiecznego Kredytu i gwarancji wkładu BGK nie ma konieczności spełniania warunku limitu cenowego nieruchomości! Warunek ten trzeba spełnić wyłączenie w momencie skorzystania tylko z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy).

 

Wkład własny musi wynosić 20% kwoty inwestycji, a kwota gwarancji BGK nie może być wyższa niż 100.000zł. Oznacza to, że w przypadku kosztu inwestycji do 500.000zł możliwy jest kredyt bez wkładu własnego czyli na 100% wartości inwestycji.

 

Program Pierwsze Mieszkanie – kiedy rozpoczęcie?

 

Program rozpoczął się 1 lipca 2023 roku. Co ważne program będzie objęty limitami środków dostępnych na dopłaty i gwarancje. Oznacza to, że po wyczerpaniu puli środków na dany rok aby skorzystać z programu będzie trzeba prawdopodobnie poczekać do kolejnego roku. Co jednak bardzo ważne brak jest limitów środków w pierwszym roku programu – 2023! Oznacza to, że z programu będzie mógł skorzystać każdy, kto spełni jego kryteria i o otrzyma pozytywną decyzję kredytową.

 

 

Jak otrzymać Bezpieczny Kredyt – bezpłatna konsultacja kredytowa

 

Analogicznie jak w przypadku programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego oraz innych, które były wcześniej (Mieszkanie dla Młodych i Rodzina na Swoim) o Bezpieczne Kredyty trzeba wnioskować w bankach komercyjnych, które zdecydują się uczestniczyć w programu. Wniosek kredytowy można złożyć bezpośrednio w banku lub poprzez pośrednika kredytu hipotecznego. Zapraszamy do skorzystania z tej drugiej opcji i do kontaktu z naszymi ekspertami kredytowymi. Bezpłatnie pomogą oni przeliczyć zdolność kredytową i w razie potrzeby przeprowadzą przez cały proces kredytowy. Możliwe są również spotkania online.

 

Poniżej najważniejsze etapy procesu ubiegania się o Bezpieczny Kredyt:

 

 1. Sprawdzenie zdolności kredytowej – zanim rozpoczną się poszukiwania odpowiedniej nieruchomości należy sprawdzić zdolność kredytową aby wiedzieć w jakiej wysokości będzie można otrzymać Bezpieczny Kredyt. Jest to niezwykle ważny etap. Należy bowiem pamiętać, że bez posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej Bezpieczny Kredyt nie zostanie przyznany! Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasi eksperci kredytowymi bezpłatnie ją sprawdzą i w razie potrzeby pomogą w całym procesie kredytowym! Na tym etapie omówione zostaną również wszystkie etapy procesu oraz zostaną przedstawione oferty Bezpieczne Kredytu.
 2. Znalezienie odpowiedniej nieruchomości aby bank udzielił kredytu trzeba mieć znalezioną nieruchomość, która stanowić będzie cel i zabezpieczenie Bezpiecznego Kredytu. Bank bowiem analizując wniosek kredytowy sprawdza zarówno kredytobiorcę jak i zabezpieczenie / cel kredytu. Ten etap finalizowany jest podpisaniem zwykle umowy przedwstępnej. Nasi eksperci podpowiedzą również jak powinna wyglądać bezpieczna umowa przedwstępna.
 3. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu – wniosek należy złożyć w jednym z banków uczestniczących w programie. W wyborze najlepszej oferty pomogą również bezpłatnie nasi eksperci kredytowi. Zwykle porównanie ofert następuje już podczas pierwszego spotkania gdy wyliczana jest zdolność kredytowa. Do wniosku trzeba załączyć komplet dokumentów dotyczących zarówno kredytobiorców i ich dochodów jak i nieruchomości
 4. Analiza wniosku kredytowego – po wysłaniu wniosku i kompletu dokumentów do banku następuje etap w ciągu, którego bank analizuje wniosek. Na tym etapie może zdarzyć się konieczność dodatkowych uzupełnień lub wyjaśnień. Czas analizy uzależniony jest od samego banku jak i od kompletności o poprawności złożonych dokumentów. Nasi eksperci zadbają o to aby etap ten przebiegł bez dodatkowych opóźnień.
 5. Decyzja kredytowa – po analizie dokumentów bank wydaje decyzję kredytową. Ustalone są w niej ostatecznie warunki przyznanego kredytu. Zakończenie pozytywnie tego etapu daje pewność otrzymania Bezpiecznego Kredytu.
 6. Podpisanie umowy kredytowej – następuje ono w banku. Spotkanie to poprzedza analiza umowy kredytowej z naszym ekspertem kredytowym. W umowie zawarte są m.in. warunki uruchomienia Bezpiecznego Kredytu. Na tym etapie w większości przypadków ponosi się koszty związane z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu takie jak koszt wyceny, opłata za gwarancję BGK czy prowizję bankową
 7. Podpisanie umowy końcowej – tzw. umowa końcowa przenosząca własność. Umowę tą podpisuje się u notariusza. Na tym etapie nabywca staje się właścicielem nieruchomości, wpłaca środki własne (jeśli są konieczne do wpłaty) oraz ponosi koszty związane z aktem notarialnym, podatkowe (np. podatek PCC3) i sądowe. Nasi eksperci wcześniej je Państwu wyliczą.
 8. Uruchomienie Bezpiecznego Kredytu – po podpisaniu aktu należy wrócić do banku, przedłożyć go do weryfikacji i uruchomić kredyt. Uruchomienie kredytu polega na przelanie pozostałej kwoty zakupu na konto sprzedającego podane w akcie notarialnym.

 

Osoby zainteresowane Bezpiecznym Kredytem zachęcamy przede wszystkim do sprawdzenia w pierwszej kolejności zdolności kredytowej. Aby to zrobić zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Po wpisaniu danych kontaktowych oddzwoni nasz konsultant i umówi na bezpłatne spotkanie z jednym z ekspertów kredytowych. Spotkanie może być zarówno zdalne jak i w jednym z naszych biur w całej Polsce.

 

Na konsultacji poza informacją o wysokości zdolności kredytowej otrzymają Państwo komplet informacji zarówno na temat samego programu Pierwsze Mieszkanie oraz Bezpiecznego Kredytu jak i na temat dalszego procesu. Nasze usługi są całkowicie bezpłatne dla klientów! Zapraszamy do kontaktu:

Konto Mieszkaniowe

 

Drugim filarem program będzie możliwość otwarcia specjalnego oszczędnościowego Konta Mieszkaniowego w jednym z banków, który będzie uczestniczył w programie. Warunki, które trzeba będzie spełnić aby mieć taką możliwość będą podobne jak w przypadku Bezpiecznego Kredytu na 2 procent. Osoba, które będzie chciała je założyć  nie będzie mogła mieć aktualnie lub w przeszłości prawa własności w żadnej nieruchomości mieszkalnej (mieszkania lub domu jednorodzinnego) ani spółdzielczego prawa własnościowego do takiej nieruchomości.

 

O powyższej zasady wprowadzone zostanie jednakże pewne odstępstwo. Z programu będzie mogła skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszkalnym będzie mieszkała z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci przy spełnieniu następujących warunków dotyczących metraży:

 

 • lokalu o powierzchni do 50 m2 przy 2 dzieci
 • lokalu o powierzchni do 75 m2 przy 3 dzieci
 • lokalu o powierzchni do 90 m2 przy 4 dzieci
 • bez limitu powierzchni przy 5 i większej liczbie dzieci

 

Na Koncie Mieszkaniowym będzie można oszczędzać od 3 do 10 lat, a wpłaty będą mogły wynosić od 500 do 2000zł miesięcznie i w skali roku będzie musiało być to przynajmniej 11 wpłat. Wpłaty będzie można dokonywać na dziecko po ukończeniu 13 roku życia.

 

Zaletą programu będzie możliwość otrzymania dodatkowe Premii Mieszkaniowej, którą będzie można przeznaczyć na zakup pierwszego mieszkania lub domu zarówno z rynku wtórnego jak i pierwotnego (zakup nieruchomości od dewelopera w tym w budowie). Premia Mieszkaniowa ma być równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi wzrostu cen mieszkań. Ma być ona naliczana co rok, a wypłacona ma być jednorazowo. Ponadto odsetki z rachunku mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Po wypłacie na wykorzystanie środków ma być 5 lat.

 

Powyższy kształt programu opiera się aktualnie jedynie na deklaracjach ministerstwa. Zapraszamy do śledzenia strony. Ostateczny kształt programu poznamy w momencie uchwalenia odpowiedniej ustawy.

 

Uwaga: Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas symulacjami wysokości rat Bezpiecznego Kredytu –> Bezpieczny Kredyt jaka rata . oraz z kalkulatorem do wyliczania kredytu z dopłatami –> Bezpieczny Kredyt Kalkulator.

 

* Prezentowane wyliczenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Przedstawiona wysokość raty kredytu ma charakter wyłącznie przykładowy i uzależniona jest od oferty i decyzji kredytowej danego banku oraz od następujących czynników: okresu kredytowania, marży banku, stopy procentowej i skorzystania z oferty dodatkowej w postaci: karty kredytowej, konta bankowego, produktu inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego.
Ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez eksperta. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin