Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – kalkulator

 

Jednym z warunków skorzystania z gwarancji wkładu do zakupu nieruchomości w programie Rodzinny Kalkulator Rodzinny Kredyt MieszkaniowyKredyt Mieszkaniowa jest odpowiednia cena nieruchomości. Koszt nabycia mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy musi mieścić się określonych limitach. Poniżej prezentujemy kalkulator, który przelicza czy dana nieruchomości spełnia kryterium cenowe.

 

Więcej o przewidywanych maksymalnych cenach nieruchomości w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy –> Limit cenowy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

Osoby, które chcą skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy i zakupić nieruchomość bez konieczności angażowaniu własnych środków lub skorzystać ze Spłaty Rodzinnej w przyszłości muszą znaleźć nieruchomość, której cena mieści się w limicie cenowym. Przekroczenie limitu ceny o jakąkolwiek kwotę uniemożliwia skorzystanie z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

Jak działa Kalkulator Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

 

Maksymalna cena nieruchomości mogącej być celem Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego jest wyliczana poprzez pomnożenie metrażu z maksymalną ceną nieruchomości w przeliczeniu na metr kwadratowy. Kwoty te, zgodnie z informacjami w ustawie są publikowane co kwartał przez BGK. Ceny nieruchomości są różne. Po pierwsze zależne są od tego czy nabywana / budowana nieruchomość jest z rynku wtórnego czy pierwotnego. Kolejnym podziałem jest lokalizacja. Każde województwo ma różne limity i podział jest  na miasta wojewódzkie, gminy przyległe do miast wojewódzkich oraz pozostałe gminy.

 

Do kalkulatora dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy trzeba wprowadzić następujące dane:

 

  • rynek nabywanej nieruchomości (wtórny – „osoba prywatna” czy pierwotny – „deweloper”?)
  • lokalizacja nabywanej nieruchomości (miejscowość, gmina – jeśli nie ma gminy na liście, proszę wybrać „inna”)
  • metraż nabywanej nieruchomości w metrach kwadratowych

 

Po wprowadzeniu powyższych danych kalkulator przeliczy czy dana nieruchomość spełnia kryterium cenowe. Należy oczywiście pamiętać, że do spełnienia są również pozostałe kryteria programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

UWAGA: Osoby chcące sprawdzić czy dana nieruchomość mieści się w limicie cenowym mogą zrobić to samodzielnie w oparciu o tabelę limitów lub poprzez poniższy Kalkulator:

 

Przykładowe wyliczenia Kalkulatora Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

Poniżej przedstawiamy jakie wyliczenia wykonuje kalkulator limitów cenowych nieruchomości w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Przedstawione zostały przeprowadzone dla rynku wtórnego i pierwotnego na przykładzie różnych lokalizacji województwa wielkopolskiego

 

Podstawą do wyliczeń jest tabela maksymalnych cen nieruchomości dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Poniżej wyciąg z tabeli w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy dla województwa wielkopolskiego – dane za II kwartał 2023 roku.

 

Lokalizacja Koszt 1m2 na r. wtórnym Koszt 1m2 na r. pierwotnym
m. Poznań 9 757,15 zł 10 507,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Poznań 7 901,40 zł 8 509,20 zł
pozostałe 6 584,50 zł 7 091,00 zł

 

Przykład 1: zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w mieście Poznań o pow. 50m2 za cenę 525.000zł

Wyliczenia: 525.000zł : 50 = 10.500zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 10.507,70zł. Mieszkanie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 2: zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w mieście Poznań o pow. 45m2 za cenę 485.000zł

Wyliczenia: 485.000zł : 45 = 10.777,77zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 10.507,70zł. Mieszkanie nie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 3: zakup mieszkania na rynku wtórnym, w gminach przyległych do m. Poznań o pow. 65m2 za cenę 465.000zł

Wyliczenia: 465.000zł : 65 = 7.153,84zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 7.901.40zł. Mieszkanie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 4: zakup mieszkania na rynku wtórnym, w gminach pozostałych dla woj. wielkopolskiego, o pow. 75m2 za cenę 450.000zł

Wyliczenia: 450.000zł : 75 = 6000zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 6.584,50zł. Mieszkanie  kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 5: zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w gminach pozostałych dla woj. wielkopolskiego, o pow. 70m2 za cenę 610.000zł

Wyliczenia: 610.000zł : 75 = 8714zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 7.091,00zł. Mieszkanie nie  kwalifikuje się do programu.

 

Zapraszamy również do Kalkulatora Bezpiecznego Kredytu i samodzielnego wyliczenia raty z dopłatami w programie Pierwsze Mieszkanie, który ma rozpocząć się od 1 lipca 2023 roku–> Bezpieczny Kredyt Kalkulator

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin