Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – kalkulator

 

Jednym z warunków skorzystania z gwarancji wkładu do zakupu nieruchomości w programie Rodzinny Kalkulator Rodzinny Kredyt MieszkaniowyKredyt Mieszkaniowa jest odpowiednia cena nieruchomości. Koszt nabycia mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy musi mieścić się określonych limitach. Poniżej prezentujemy kalkulator, który przelicza czy dana nieruchomości spełnia kryterium cenowe.

 

Więcej o przewidywanych maksymalnych cenach nieruchomości w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy –> Limit cenowy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

Osoby, które chcą skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy i zakupić nieruchomość bez konieczności angażowaniu własnych środków lub skorzystać ze Spłaty Rodzinnej w przyszłości muszą znaleźć nieruchomość, której cena mieści się w limicie cenowym. Przekroczenie limitu ceny o jakąkolwiek kwotę uniemożliwia skorzystanie z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

Jak działa Kalkulator Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

 

Maksymalna cena nieruchomości mogącej być celem Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego jest wyliczana poprzez pomnożenie metrażu z maksymalną ceną nieruchomości w przeliczeniu na metr kwadratowy. Kwoty te, zgodnie z informacjami w ustawie są publikowane co kwartał przez BGK. Ceny nieruchomości są różne. Po pierwsze zależne są od tego czy nabywana / budowana nieruchomość jest z rynku wtórnego czy pierwotnego. Kolejnym podziałem jest lokalizacja. Każde województwo ma różne limity i podział jest  na miasta wojewódzkie, gminy przyległe do miast wojewódzkich oraz pozostałe gminy.

 

Do kalkulatora dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy trzeba wprowadzić następujące dane:

 

  • rynek nabywanej nieruchomości (wtórny – „osoba prywatna” czy pierwotny – „deweloper”?)
  • lokalizacja nabywanej nieruchomości (miejscowość, gmina – jeśli nie ma gminy na liście, proszę wybrać „inna”)
  • metraż nabywanej nieruchomości w metrach kwadratowych

 

Po wprowadzeniu powyższych danych kalkulator przeliczy czy dana nieruchomość spełnia kryterium cenowe. Należy oczywiście pamiętać, że do spełnienia są również pozostałe kryteria programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

 

Przykładowe wyliczenia Kalkulatora Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

Poniżej przedstawiamy jakie wyliczenia wykonuje kalkulator limitów cenowych nieruchomości w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Przedstawione zostały przeprowadzone dla rynku wtórnego i pierwotnego na przykładzie różnych lokalizacji województwa wielkopolskiego

 

Podstawą do wyliczeń jest tabela maksymalnych cen nieruchomości dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Poniżej wyciąg z tabeli w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy dla województwa wielkopolskiego – dane za II kwartał 2023 roku.

 

 

 

Lokalizacja Koszt 1m2 na r. wtórnym Koszt 1m2 na r. pierwotnym
m. Poznań 9 757,15 zł 10 507,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Poznań 7 901,40 zł 8 509,20 zł
pozostałe 6 584,50 zł 7 091,00 zł

 

Przykład 1: zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w mieście Poznań o pow. 50m2 za cenę 525.000zł

Wyliczenia: 525.000zł : 50 = 10.500zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 10.507,70zł. Mieszkanie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 2: zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w mieście Poznań o pow. 45m2 za cenę 485.000zł

Wyliczenia: 485.000zł : 45 = 10.777,77zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 10.507,70zł. Mieszkanie nie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 3: zakup mieszkania na rynku wtórnym, w gminach przyległych do m. Poznań o pow. 65m2 za cenę 465.000zł

Wyliczenia: 465.000zł : 65 = 7.153,84zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 7.901.40zł. Mieszkanie kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 4: zakup mieszkania na rynku wtórnym, w gminach pozostałych dla woj. wielkopolskiego, o pow. 75m2 za cenę 450.000zł

Wyliczenia: 450.000zł : 75 = 6000zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 6.584,50zł. Mieszkanie  kwalifikuje się do programu.

 

Przykład 5: zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w gminach pozostałych dla woj. wielkopolskiego, o pow. 70m2 za cenę 610.000zł

Wyliczenia: 610.000zł : 75 = 8714zł/m2. Maksymalna cena za m2 wynosi 7.091,00zł. Mieszkanie nie  kwalifikuje się do programu.

 

Zapraszamy również do Kalkulatora Bezpiecznego Kredytu i samodzielnego wyliczenia raty z dopłatami w programie Pierwsze Mieszkanie, który ma rozpocząć się od 1 lipca 2023 roku–> Bezpieczny Kredyt Kalkulator

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin