Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – dokumenty

 

Aby otrzymać Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy trzeba dostarczyć do banku procesującego wniosek o kredyt hipoteczny odpowiednie dokumenty. Są to dokumenty związane zarówno z kredytobiorcami, ich dochodami oraz dokumenty dotyczące nieruchomości będącej celem i zabezpieczeniem RKM.

 

Poniżej najważniejsze dokumenty wymagane przez banki. Ostateczna lista potrzebnych dokumentów zależna jest od procedur banku który będzie udzielał Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Nie każdy z poniższych dokumentów wymagany jest zawsze do wniosku, a ponadto banki mogą wymagać dodatkowych dokumentów.

 

Dokumenty dotyczące kredytobiorców:

 

 1. Dowód osobisty
 2. Akt ślubu
 3. Akt urodzenia dziecka / dzieci

 

Dokumenty dochodowe (w zależności od dochodu)

 

Umowa o pracę:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu (na druku bankowym ) lub oświadczenie o dochodzie
 2. Wyciągi z konta
 3. PIT za ostatni rok

 

Umowa zlecenia:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu (na druku bankowym ) lub oświadczenie o dochodzie
 2. Wyciągi z konta
 3. PIT za ostatni rok
 4. Umowy zlecenia za ostatni rok

 

Działalność gospodarcza:

 1. PIT za ostatni rok lub dwa ostatnie lata
 2. Książka przychodów i rozchodów za rok ubiegły lub ewidencja przychodów (dla ryczałtu)
 3. Książka przychodów i rozchodów za rok bieżący lub ewidencja przychodów (dla ryczałtu)
 4. Tabela amortyzacji
 5. Wyciągi z rachunku firmowego
 6. Zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami i podatkiem

 

Wynajem nieruchomości:

 1. Umowy wynajmowanego lokalu
 2. PIT za ostatni
 3. Potwierdzenia zapłaty podatku od wynajmu
 4. Numer księgi wieczystej wynajmowanej nieruchomości

 

Dokumenty dotyczące nieruchomości

 

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym:

 1. Umowa przedwstępna zakupu
 2. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach i braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej (jeśli lokal jej nie ma) – dla lokali spółdzielczych własnościowych
 3. Zaświadczenie z banku obciążającego hipotekę nieruchomości z informacją o kwocie zadłużenia i nr rachunku do spłaty – jeśli nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym
 4. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów – dla nieruchomości gruntowych
 5. Kosztorys remontowy (druk bankowy) – jeśli przeprowadzany będzie remont

 

Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym:

 1. Umowa rezerwacyjna lub przedwstępna wraz z prospektem informacyjnym i załącznikami
 2. Pozwolenie na budowę
 3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 4. Pełnomocnictwa dewelopera
 5. Zgoda na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu z banku kredytującego inwestycje
 6. Wypełnione oświadczenie inwestora zastępczego (druki bankowe)
 7. Kosztorys wykończeniowy (druk bankowy) – jeśli przeprowadzane będzie wykończenie nieruchomości

 

Zakup działki i budowa domu:

 1. Dokument potwierdzający, że działka jest działką budowlaną – np. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 2. Pozwolenie na budowę
 3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 4. Projekt techniczny
 5. Kosztorys budowlany (druk bankowy)

 

Dokumenty związane z programem Mieszkanie Bez Wkładu Własnego

Ustawa z dnia 1 października 2021 o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym (plik pdf)

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin