Mieszkanie bez wkładu własnego jak złożyć wniosek Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – jak złożyć wniosek?

 

Zakup mieszkania bez konieczności wnoszenia wkładu własnego w ramach Mieszkania Bez Wkładu Własnego umożliwia Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM). Nazwa ta określona została w ustawie regulującej program, a gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i stworzony na ten cel Rządowy Fundusz Mieszkaniowy. Nie oznacza to jednak, że wnioski o GKM należy składać w oddziałach BGK. Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy to rodzaj kredytu hipotecznego o celu mieszkaniowym, a udzielany jest przez banki komercyjne, które zdecydowały się na uczestnictwo w programie.

 

Gdzie złożyć wniosek o Mieszkanie Bez Wkładu Własnego?

 

Wniosek o udzielenie Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego trzeba złożyć do jednego z banków komercyjnych, który uczestniczy w programie. Lista banków, które podpisały umowę z BGK na uczestnictwo w programie stale się powiększa i aktualnie umowę podpisało osiem z nich. Są to:

 

  1. PKO Bank Polski S.A.
  2. Bank Pekao S.A.
  3. Alior Bank S.A.
  4. BPS S.A.
  5. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
  6. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  8. Santander Bank Polska S.A.

Dane na dzień 29.07.2022

Aktualna lista banków –> TUTAJ

 

Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do ilości złożonych wniosków o GKM. Oznacza to, że osoba zainteresowana takim kredytem może złożyć kilka wniosków, do różnych banków, jednocześnie – podobnie jak w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego o celu mieszkaniowym.

 

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – jakie dokumenty?

 

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy jest rodzajem kredytu hipotecznego co oznacza, że bank ma obowiązek zarówno zbadać zdolność kredytową jak i sprawdzić zabezpieczenie oraz cel kredytu. Do wniosku o udzielenie kredytu oprócz samego formularza wniosku należy, więc dołączyć komplet dokumentów dotyczących dochodów jak i zabezpieczenia / celu.

 

Pełną listę dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy można znaleźć – TUTAJ.

 

Dodatkowym dokumentem, który będzie trzeba złożyć w związku z gwarancją wkładu własnego przez BGK jest:

 

  • Wniosek o udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (do pobrania)

 

We wniosku należy wpisać m.in. dane wnioskodawców o gwarancję wkładu własnego, a także przedmiot i wysokość gwarancji oraz należy oświadczyć spełnienie warunków objęcia gwarancją wynikającą z ustawy.

 

Oprócz wniosku o gwarancje może pojawić się konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów udokumentowujących np. stan cywilny (związek małżeński) – akt ślubu lub posiadanie dzieci (akt urodzenia).

 

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – wniosek w banku czy u pośrednika

 

Podobnie jak w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego wniosek można złożyć zarówno w banku jak i przez pośrednika kredytu hipotecznego. W tym drugim przypadku korzyścią może być m.in. możliwość złożenia wniosków do kilku banków jednocześnie. Usługi pośrednictwa kredytowego w zdecydowanej większości są bezpłatne dla klientów, a oferty są takie same jak w bankach. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji i pomocy w uzyskaniu Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego przez naszych ekspertów kredytowych –> KONTAKT.

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin