Kredyt na Start – warunki

 

Aby móc skorzystać z programu mieszkaniowego #naStart i otrzymać preferencyjny z dopłatami Kredyt #naStart należy spełnić określone warunki. Poniższej kryteria, które musi spełnić kredytobiorca, a także nieruchomość w oparciu o aktualny projekt ustawy. Finalnie kształt kryteriów skorzystania z Kredytu na Start może ulec zmianie.

 

Program Mieszkanie #naStart i Kredyt #na Start – kryteria dotyczące kredytobiorców:

 

Poniżej lista warunków jakie muszą być spełnione aby można było uczestniczyć w programie mieszkaniowych #naStart:

 • w przypadku gdy o kredyt wnioskuje gospodarstwo jednoosobowe (tzw. singiel) maksymalny wiek w momencie składania wniosku to 35 lat. Brak jest limitu wieku dla większych gospodarstw domowych.
 • brak nieruchomości mieszkalnej na własność aktualnie oraz w przeszłości. Wyjątkiem jest sytuacja, w które jest się właścicielem maksymalnie 50% udziałów w jednej nieruchomości mieszkalnej nabytej w drodze dziedziczenia lub spadku oraz gdy do Kredyt #naStart przystępuje gospodarstwo z minimum trojgiem dzieci (wówczas posiadaną nieruchomość trzeba sprzedać w ciągu 2 lat)
 • W przypadku obcokrajowców dodatkowym kryterium jest prowadzenie gospodarstwa na terytorium Polski
 • Wykluczeniem z programu jest posiadanie kredytu hipotecznego na nieruchomość mieszkalną w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku o Kredyt na Start w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, chyba że umowa ta została:
  – rozwiązana w związku z dokonanym skutecznym odstąpieniem od umowy nabycia tego lokalu, domu lub tego prawa lub
  – przeniesiona na inną osobę będącą stroną umowy tego kredytu lub
  – rozwiązana przed dniem uruchomienia środków tego kredytu

 

Kryteria dotyczące powierzchni oraz dochodu:

 

Ustawa nie ogranicza powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości jednakże przekroczenie określonych limitów spowoduje zmniejszenie wysokości dopłat. Limity są uzależnione od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

 

 • dla gospodarstwa domowego 1-osobowego50m2
 • dla gospodarstwa domowego 2-osobowego75m2
 • dla gospodarstwa domowego 3-osobowego100m2
 • dla gospodarstwa domowego 4-osobowego125m2
 • dla gospodarstwa domowego 5-osobowego i większego150m2

 

Przekroczenie powyższego metrażu przez dane gospodarstwo powoduje obniżenie dopłat (50zł za każdy metr). Na przykład jeśli do Kredyt na Start przystępuje gospodarstwo 2 – osobowe i nabywa mieszkanie o powierzchni 85m2 to ze względu na przekroczenie o 10m2 powierzchni dopłaty maleją o 500zł.

 

Limit powierzchni nie obowiązuje w przypadku budowy domu jednorodzinnego.

 

Ustawodawca wprowadził również limity dochodowe dla poszczególnych gospodarstw, ale również ich przekroczenie nie powoduje braku możliwości skorzystania z programu, a zmniejszenie wysokości dopłat. Limity dochodowe dla Kredytu na Start kształtują się następująco:

 

 • 7.000zł netto miesięcznie dla 1 – osobowego gospodarstwa domowego (tzw. singiel)
 • 13.000zł netto miesięcznie dla 2 – osobowego gospodarstwa domowego
 • 16.000zł netto miesięcznie dla 3 – osobowego gospodarstwa domowego
 • 19.500zł netto miesięcznie dla 4 – osobowego gospodarstwa domowego
 • 23.000zł netto miesięcznie dla 5 – osobowego albo większego gospodarstwa domowego

 

W przypadku gospodarstwa 1 – osobowego przekroczenie limitu dochodowego o 1zł spowoduje zmniejszenie dopłaty o 50gr, a przypadku gospodarstw domowych o 25gr. Na przykład jeśli dochód przekroczy powyższy limit o 1.000zl to w przypadku singla dopłaty będą mniejsze o 500zł, a w przypadku pozostałych osób o 250zł miesięcznie.

 

Kredyt na Start – zdolność kredytowa

 

Posiadanie zdolności kredytowej na wnioskowaną kwotę jest warunkiem niezbędnym aby uzyskać każdy kredyt hipoteczny. W przypadku Kredytu na Start klient również musi ją posiadać. Różnicą w stosunku do zwykłego kredytu hipotecznego będzie zapewne to, że zdolność kredytowa dla Kredytów #na Start będzie wyższa. Wynika to z tego, że na jej wysokość oprócz dochodów, zobowiązań, wieku, ilości osób w gospodarstwie itd. ma wpływ przede wszystkim wysokość pierwsze raty do zapłaty. Ze względu na dopłaty do odsetek rata ta będzie niższa.

 

Biorąc pod uwagę doświadczenia poprzedniego programu (Pierwsze Mieszkanie, Bezpieczny Kredyt) można założyć, że zdolność może być wyższa nawet o 20% – 30%. Ostateczna wysokość zdolności kredytowej będzie zależeć o wewnętrznych procedur banków biorących udział w programie.

 

Zapraszamy do kontaktu zanim ruszy program aby sprawdzić jaka jest maksymalna zdolność kredytowa i jak ewentualnie można ją zwiększyć –> Kontakt.

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin