Mieszkanie dla Młodych i Rodzina na Swoim – jak było?

 

Wciąż brak bliższych konkretów odnośnie programu gwarancyjnego Mieszkanie Bez Wkładu. Choć wiadomo, że będzie umożliwiał uzyskanie kredytu hipotecznego bez potrzeby wnoszenia wkładu własnego to nie zostały jeszcze określone kryteria przystąpienia do programu oraz jakie będą zasady gwarancji.

 

Warto w tym momencie przypomnieć na czym polegały poprzednie programy wsparcia osób nabywających nieruchomości oraz jakie były kryteria przystąpienia do nich. Można założyć, że w programie Mieszkanie Bez Wkładu przynajmniej część kryteriów będzie podobna. Programami, które funkcjonowały wcześniej były Mieszkanie dla Młodych oraz Rodzina na Swoim.

 

Mieszkanie dla Młodych (MDM)
 

Obowiązywał w okresie 2014 – 2018. Wsparcie przy zakupie nieruchomości za kredyt hipoteczny miało tutaj formę dopłaty do części lub całości wkładu własnego. Dopłata w zależności od tego czy wnioskodawcą była pojedyncza osoba czy np. rodzina z trójką dzieci wynosiła od 10 do 30%.

 

Jakie były kryteria przyznania dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych?

 

Nieruchomość:

 • musiała być przeznaczona na spełnienie własnych potrzeb mieszkaniowych (nie mogła być przeznaczona np. na wynajem)
 • cena mieszkania nie mogła przekroczyć kwoty wyliczonej określanej na podstawie wskaźnika przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (podawany przez BGK)
 • powierzchnia użytkowa nie mogła przekraczać: 75 m2 w przypadku lokalu mieszkalnego lub 85 m2 (dla rodzin z min trojgiem dzieci), a jeśli chodzi o domy było to 100 m2 lub 110 m2
 • musiała znajdować się na terytorium Polski

Kredyt hipoteczny:

 • walutą, w które mógł być udzielony był PLN
 • Minimalny okres spłaty to 15 lat
 • musiał stanowić co najmniej połowę ceny zakupu nieruchomości

Kredytobiorca:

 • nie mógł być właścicielem ani współwłaścicielem żadnej nieruchomości mieszkalnej
 • maksymalny wiek to 35 lat w chwili wnioskowania o kredyt
 • beneficjentami mogły być zarówno osoby samotne (tzw. single) jak i małżeństwa.

 

Skorzystanie z programu Mieszkanie dla Młodych wiązało się również z ograniczeniami dotyczącymi nieruchomości będącej celem kredytu hipotecznego. Obowiązywały one przez 5 lat:

 

 • zabroniona była zmiana przeznaczenie użytkowania nieruchomości  (np. na lokal usługowy)
 • nie można było sprzedać mieszkania
 • nie można było wynająć mieszkania
 • nie można było nabyć innego lokalu mieszkalnego (wyjątkiem było otrzymanie go w spadku lub po zawarciu małżeństwa)
   

Program był korzystniejszy dla osób, które miały dzieci. Im więcej ich było tym większa była dopłata do wkładu własnego przy czym nie miało tu znaczenia czy wnioskodawcą był tzw. singiel czy małżeństwo. Utrudnienie pojawiało się w przypadków związków nieformalnych, bo wówczas beneficjentem mogła być jedna z osób, a druga ewentualnie współkredytobiorcą. Maksymalne dopłaty bywały bardzo wysokie i mogły wynosić nawet ok 80.000zł przy trojgu dzieci. Ponadto sytuacji gdy wnioskodawca nie miał zdolności do kredytu mógł przystąpić ktoś z bliskiej rodziny (rodzice lub rodzeństwo).

 

Rodzina na Swoim (RnS)
 

Poprzedzał program Mieszkanie dla Młodych i funkcjonował w latach 2007 – 2013. Wsparcie miało tu inny charakter i polegało na dopłacie do odsetek kredytu przez pierwsze 8 lat spłaty. Raty kredytu były, więc przez ten okres niższe. W tym czasie co warto zauważyć wniesienie wkładu własnego nie było problemem z uwagi na to, że możliwy był do uzyskania kredyt hipoteczny na 100% wartości nieruchomości. Pierwotnie program nie cieszył się dużą popularnością z uwagi na tanie kredyty w walutach obcych (głównie w CHF).

 

Jakie były kryteria przyznania dopłat w programie Rodzina na Swoim?
 

Nieruchomość:

 • powierzchnia użytkowa dla lokalu mieszkalnego mogła wynosić maksymalnie 75m2, a dla domu jednorodzinnego 140 m2
 • nieruchomość musiała znajdować się na terytorium Polski
 • cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego była wyliczana na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (określany przez BGK)

Kredytobiorca / kredyt:

 • kredyt mógł być jedynie w PLN
 • kredytobiorca nie mógł być właścicielem nieruchomości mieszkalnej (ani współwłaścicielem)
 • przeznaczony dla osób samotnie wychowujących dzieci lub małżeństwa
   

Duża barierą okazała się maksymalna cena nieruchomości ustalana na podstawie wskaźnika BGK. Wiele nieruchomości była za droga aby móc uzyskać dofinansowanie. Podobnie jak w Mieszkaniu dla Młodych problem pojawiał się również w przypadku związków nieformalnych. Program funkcjonował w okresie stosunkowo drogich kredytów w PLN i w sytuacji gdy nie było problemem uzyskanie kredyt bez wkładu własnego stąd pomysł dopłat do odsetek aby kredyt był tańszy.

 

Mieszkanie Bez Wkładu – jakie kryteria

 

Program będzie miał inny charakter, bo będzie gwarantował brakujący wkład własny do zakupu nieruchomości przy pomocy kredytu hipotecznego. Lista kryteriów, które do tej pory zostały przedstawione jest krótka (–> Kryteria Mieszkanie Bez Wkładu). Warunki przystąpienia, które zostały przedstawione są takie same lub podobne do tych, które obowiązywały przy poprzednich programach. Są to:

 

 • Limit wieku (20 – 40 lat)
 • Na nabycie pierwszej nieruchomości
 • Określona maksymalna cena nieruchomości (również na podstawie wskaźnika BGK)
 • Wielkość wsparcia uzależniona od ilości dzieci
 • Kredyt wyłącznie w PLN (domniemane kryterium)
 • Wsparcie dla nieruchomości znajdujących się terenie Polski (domniemane kryterium)

 

Więcej szczegółów na temat znanych już kryteriów programu Mieszkanie Bez Wkładu (–> Kryteria Mieszkanie Bez Wkładu)

 

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin