Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – szczegóły

 

Mieszkanie bez wkładu własnego szczegółyWejście w życie programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego coraz bliżej. W środę 08.09.2021 premier Mateusz Morawiecki ogłosił przyjęcie przez rząd projektu ustawy, która uruchomi program. Natomiast dzień później 09.09.2021 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dnia pojawiła się informacja o pracach nad projektem ustawy: O kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Na tej ustawie ma opierać się program gwarancyjny dla kredytów hipotecznych i będzie on jednym z głównych filarów Polskiego Ładu.

 

Więcej o szczegółach i korzyściach z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego –> Mieszkanie Bez Wkładu

 

Warunki programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – zarys programu

 

W opublikowanym spisie prac legislacyjnych Rady Ministrów na temat wyżej wymienionej ustawy w wykazie o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy zapisano m.in.

 

Podstawowym celem wprowadzenia rozwiązań jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, poprzez eliminację bariery braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny przy udzieleniu kredytu hipotecznego, oraz powstrzymanie negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności, odniesione do sytuacji rodzin spłacających kredyt hipoteczny zaciągnięty w związku z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Program poprzez ułatwienie nabycia pierwszej nieruchomości ma wpłynąć na poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Dalsza część tekstu potwierdza wcześniej zapowiadane podstawowe założenia i warunki przystąpienia do programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego.

 

Przede wszystkim pojawia się definicja Kredytu Bez Wkładu Własnego (KBW) na 100% wartości nieruchomości, a więc kredytu hipotecznego bez konieczności wnoszenia środków własnych). Będzie to kredyt hipoteczny mieszkaniowy udzielany przez banki komercyjne, które zdecydują się podpisać umowę z BGK i uczestniczyć w programie. Kredyt będzie musiał być w PLN, a minimalny okres spłaty to 15 lat.

 

Więcej o kredytach hipotecznych z gwarancją wkładu – Kredyt Bez Wkładu Własnego (KBW)

 

Doprecyzowano, że z programu Mieszkanie Bez Wkładu będą mogły skorzystać osoby nie posiadające w momencie wnioskowania nieruchomości mieszkalnej – kredyt hipoteczny bez wkładu będzie, więc na pierwszą nieruchomość. Identycznie było w poprzednich programach wsparcia – Mieszkanie dla Młodych i Rodzina na Swoim. Wcześniej pojawiały się bowiem informacje, że program miał być również adresowany dla osób zamierzających powiększyć metraż posiadanej nieruchomości czyli kupić większe mieszkanie lub dom.

 

Gwarancja kredytu ma umożliwić uzyskanie kredytu na całość zakupu, bez konieczności angażowania środków własnych, a gwarantem ma być Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK):

 

Zapewnieniu warunków realizacji rozwiązań projektowanych w ustawie służyły będą mechanizmy finansowania, w szczególności utworzony w BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy, jako źródło finansowania dokonywanych przez BGK spłat rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów i wydatków z tytułu udzielonych gwarancji wkładu własnego dla udzielanych KBW

 

Warunkiem skorzystania z gwarancji będzie nabycie nieruchomości o określonej maksymalnej cenie – osobna dla rynku wtórnego i pierwotnego, a także zależna od lokalizacji:

 

Jednym z warunków udzielenia KBW w przypadku zakupu mieszkania lub sfinansowania wkładu budowlanego w inwestycji realizowanej przez spółdzielnię mieszkaniową będzie zgodność planowanego przedsięwzięcia z limitami cen lokali mieszkalnych albo wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

 

Więcej o przewidywanych cenach nieruchomości w ramach Mieszkanie Bez Wkładu Własnego –> Maksymalne Ceny Mieszkań Mieszkanie Bez Wkładu

 

Potwierdzono również drugi, bardzo ważny element programu Mieszkanie Bez Wkładu. Będzie możliwość uzyskania spłaty części kredytu hipotecznego po urodzeniu drugiego i kolejnego dzieckamaksymalnie do 100.000zł. Doprecyzowano, że chodzi o dzieci urodzone po skorzystaniu z Kredytu Bez Wkładu Własnego i będzie to odpowiednio 20.000zł spłaty na drugie dziecko, a 60.000zł w przypadku narodzin trzeciego lub kolejnych dzieci (tzw. spłata rodzinna). Spłata pojawi się tylko w sytuacji powiększenia się gospodarstwa domowego o drugie, trzecie i czwarte dziecko. Posiadanie dzieci w momencie przystąpienia do programu nie umożliwi uzyskanie dopłaty.

 

Beneficjentami programu będą mogły być małżeństwa (również bezdzietne), osoby samotne (wychowujące przynajmniej jedno dziecko) oraz osoby niepełnosprawne nie starsze niż 40 lat. Program ma funkcjonować do końca 2030 roku.

 

Więcej o znanych już warunkach przystąpienia do programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego –> Kryteria Mieszkanie Bez Wkładu Własnego

 

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – od kiedy?

 

Nadal deklarowanym terminem wejścia w życia ustawy, na której opierał się będzie program to III kwartał 2021. Biorąc pod uwagę 1c3488 jaki musi przejść jeszcze ustawa (aktualnie projekt został przyjęty jedynie przez rząd) bardziej prawdopodobnym terminem jest IV kwartał 2021 roku. Terminem rozpoczęcia programu, choć jeszcze nie jest określony, będzie prawdopodobnie początek roku 2022.

 

Należy pamiętać, że mogą pojawić się limity gwarancji i dopłat do kredytów hipotecznych. W poprzednich programach wsparcia były ustalone osobno na każdy rok. O przyznaniu dopłat wówczas decydowała kolejność złożenia i zaakceptowania przez BGK wniosku.

 

Więcej o poprzednich programach dopłat do zakupu mieszkań –> Mieszkanie dla Młodych i Rodzina na Swoim

 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów i profilu na Facebooku gdzie pojawią się aktualne informacje. W momencie gdy ustawa trafi do sejmu będzie znany już całokształt programu.

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin